KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS TEIKIAMOS NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS UŽIMTUMO TARNYBAI

  Programos pavadinimas Trukmė Minimalūs reikalavimai Kam skirta programa Programos vykdymo vieta Pastabos Kaina, Eurai
1. TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO TECHNIKO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMA

Valandos: 440

Dienos: 55

Savaitės: 11

Turi turėti vidurinį ir profesinį išsilavinimą. Bedarbiams/užimtiems žmonėms Kauno technikos kolegija Aukštos pridėtinės vertės programa 2960
2. ORLAIVIŲ MECHANIKO MOKYMO PROGRAMA

Valandos: 400

Dienos: 50

Savaitės: 10

Turi turėti mechaniko, autotransporto mechaniko, orlaivių mechaniko kvalifikaciją ir ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Bedarbiams/užimtiems žmonėms Kauno technikos kolegija Aukštos pridėtinės vertės programa 3078,19
3. ELEKTRONIKOS GAMINIŲ REMONTO, MODIFIKAVIMO IR PATAISYMO MOKYMAI PAGAL IPC STANDARTUS

Valandos: 64

Dienos: 8

Savaitės: 1,6

Nenustatyti. Bedarbiams Kauno technikos kolegija - 1440,82
4. MEDIENOS APDIRBIMO STAKLININKAS

Valandos: 448

Dienos: 56

Savaitės: 11,2

Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Bedarbiams/užimtiems žmonėms Kauno technikos kolegija Aukštos pridėtinės vertės programa 3013,33

PROGRAMŲ APRAŠAI


INFORMACIJĄ TEIKIA:
dr. Giedrė Adomavičienė Inžinerinių kompetencijų centro vadovė +370 61157620giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt