Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Kauno technikos kolegijoje yra įdiegta Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema. Ši procedūra skirta suaugusiems, įgijusiems žinių ir įgūdžių neakademinėje aplinkoje ir siekiantiems, kad jie būtų formaliai įvertinti, pripažinti koleginių studijų rezultatais ir liudijami aukštosios mokyklos išduotu pažymėjimu apie suteiktus studijų kreditus. Asmenims, turintiems tokį pažymėjimą ir pradėjusiems studijuoti Kauno technikos kolegijoje, nebereikia studijuoti pripažintų dalykų.
Studijuojantiems Kauno technikos kolegijoje asmenims įvertinti dalykai įskaitomi kaip kolegijos studijų programos dalyko rezultatai. 

Asmenys gali pretenduoti vertinti ir pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi kompetencijas, įgytas:

 • kursų, seminarų, stažuočių, projektų ir kt. metu;
 • neformalaus švietimo programose;
 • darbinėje veikloje;
 • neapmokamame ar savanoriškame darbe;
 • mokantis savarankiškai ir kt.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKA

Į neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Taip pat asmenys:

 • Neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau kaip 3 metus;
 • Jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, ir dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 metus;
 • Dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijas.
 1. Registracijos formos užpildymas,
 2. Konsultacijos su kolegijos specialistu,
 3. Mokymosi pasiekimų ir kompetencijų aplanko (įvairūs kompetencijas patvirtinantys dokumentai, pažymėjimai, veiklos aprašymai ir pan.) rengimas (konsultuojantis su kolegijos paskirtu konsultantu),
 4. Dalyvavimas kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.

Vyksta kandidatų, norinčių įsivertinti šių studijų dalykų kompetencijas registracija. Kompetencijų pripažinimo procedūra yra mokama. Kandidatas už konsultavimą, vertinimo organizavimą ir kompetencijų, įgytų neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu, pripažinimą turi pervesti į Kolegijos sąskaitą 0,3948 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio įmoką už kiekvieną studijų dalyko kreditą, kurio rezultatų pripažinimo siekiama. (BSI dydis – 46 eurai).


Užpildytą registracijos formą siųsti el. paštu:  
 

Inžinerinių kompetencijų centro vadovė
dr. Giedrė Adomavičienė
mob. tel. +370 61157620
el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

arba paštu:
Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, Kaunas, LT-50155