dr. Giedrė Adomavičienė Inžinerinių kompetencijų centro vadovė +370 61157620giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

ATSKIRŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ DALYKŲ/MODULIŲ MOKYMASIS 

Jei Jūs norite kelti savo kvalifikaciją ir kompetencijos lygį, bet nenorite arba neturite laiko trejus ar ketverius metus studijuoti visą studijų programą, galite išklausyti atskirą pasirinktos studijų programos dalyką arba dalykų paketą, gauti įvertinimus ir juos patvirtinančią akademinę pažymą. Mokestis priklauso nuo pasirinkto(-ų)  dalyko(-ų) kreditų skaičiaus.

NEFORMALUS PROFESINIS MOKYMAS

Kauno technikos kolegijoje organizuojamas suaugusiųjų neformalus profesinis mokymas, sudarant sąlygas suaugusiems asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti turimą kvalifikaciją bei įgyti papildomas kompetencijas.

Kursų organizatoriai lanksčiai reaguoja į besimokančiųjų poreikius: galima derinti kursų vedimo laiką, apimtį. Atsižvelgiant į besimokančiųjų įgūdžius ir jų kompetenciją, mokymai gali būti organizuojami pradedančiųjų ar pažengusiųjų lygmens.

Kursus/seminarus veda kvalifikuoti ir didelę patirtį turintys Kauno technikos kolegijos dėstytojai. Kursus/seminarus galime vesti ir Jūsų pasirinktoje vietoje.
Užsiėmimų laikas – lankstus, pagal dalyvių grupės pageidavimą.
Kursai/seminarai yra mokami.
Pasibaigus mokymams išduodamas mokymo pažymėjimas.

Nr.
Pavadinimas
Paslaugos forma
Numatomas veiklą vykdysiantis dėstytojas

1.

Automobilio techninės priežiūros pradžiamokslis

Mokymai

R. Skvireckas

2.

Automobilių automatinių pavarų dėžių konstrukcijos ir gedimai

Mokymai

D. Juodvalkis

3.

Automobilių benzino įpurškimo sistemų diagnostika

Konsultacijos

D. Juodvalkis

4.

Automobilių diagnostikos pagrindai

Mokymai

M. Mažeika

5.

Automobilių dyzelinių įpurškimo sistemų diagnostika

Konsultacijos

M. Mažeika

6.

Automobilių elektros ir elektronikos sistemų pagrindai

Mokymai

M. Mažeika

7.

Elektromobilių remonto ir darbo saugos pagrindai

Mokymai

D. Juodvalkis
A. Dargužis

8.

Elektronikos gaminių litavimo mokymai pagal pramonėje taikomus metodus

Mokymai

J. Šaltanis

9.

CNC staklių operatorių mokymai

Mokymai

R. Šertvytis

10.

Autodesk pradžiamokslis

Mokymai

J. Jasukaitienė

11.

Elektrotechnika (elektrotechnikos virtualios laboratorijos kompiuterinių programų panaudojimas pratyboms, laboratoriniams darbams)

Mokymai

 

R. Muleravičienė

12.

Kokybės užtikrinimas gamyboje

Konsultacijos

R. Šertvytis

13.

Rizikos vertinimas ir sprendimų priėmimas atliekant technologinius matavimus

Mokymai

doc.dr. L. Kairiūkštis

UAB “Verslo Aljansas” ISO 17025 akredituotos Fizikinių dydžių matavimo laboratorijos technikos vadovas.

14.

Elektrolankinis suvirinimas

Mokymai

R. Šertvytis

15.

Vandens uostų statinių ir tiltų defektai bei pažaidos, remonto bei rekonstravimo principai

Mokymai

M. Narkus

16.

Žemosios įtampos įrenginių ir elektros instaliacijos montavimas

Mokymai

M. Urbanavičius

17.

Automatikos įrenginių priežiūra ir montavimas

Mokymai

V. Paulauskas

18.

Kelių inžinerijos specialistų poreikis

Konsultacijos

R.Motienė

19.

Mechatronika

Daugiau informacijos

Mokymai

V. Paulauskas

Nr.
Pavadinimas
Paslaugos forma
Numatomas veiklą vykdysiantis dėstytojas

1.

Teisėkūros pagrindų įstatymas: naujos galimybės ir pareigos teisės aktų rengėjams
Mokymai
K.Vitkauskas
2.
Valstybės tarnybos etikos principai: viešųjų ir privačių interesų derinimo problemos
Mokymai
K.Vitkauskas
3.
Iššūkiai verslui pandemijos metu: verslo psichologijos aspektai.
Mokymai
R.Motienė, V.Palaimienė