STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos „Pramoninė elektronika“ tikslas – rengti elektronikos gaminių gamybos meistrus, gebančius organizuoti ir koordinuoti gamybos technologinius procesus, bei suvokiančius savo profesinės kompetencijos palaikymo visą gyvenimą svarbą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Studijų programos unikalumas - praktiškai patikrintų mokslo žinių ir tipinių inžinerinių sprendimų taikymas bei praktinių įgūdžių formavimas, siekiant, kad šios studijos atitiktų dabarties poreikius.

Studijos programa nukreipta ir į būsimų specialistų (meistrų) domėjimosi inžinerijos mokslų naujovėmis, jų taikymo realiomis sąlygomis, suvokimo kaip inžineriniai sprendimai įtakoja visuomenės raidą ugdymą.

Studentai turi galimybę studijuoti užsienyje pagal Erasmus + programą.

Studentai, pabaigę „Pramoninės elektronikos“ trumpąją studijų programą, pagal studijų programos bei studijų dalykų rezultatus įgis elektronikos gaminių gamybos meistro kvalifikaciją, kurią reglamentuoja Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinis standartas, LTKS V.

Absolventai gali tęsti aukštesnio lygmens studijas kolegijoje ir įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Baigus šias studijas, absolventai gali įsidarbinti įvairiose elektronikos įmonėse, kuriose dirbs kaip elektronikos gaminių gamybos meistrai bei galės atlikti surinkimo, testavimo ir priežiūros darbus, taip pat instruktuos darbuotojus ir vadovaus jiems.

NAUDINGOS NUORODOS


STUDIJŲ PROGRAMOJE STUDIJUOJAMI ŠIE DALYKAI

I SEMESTRAS

Kreditai

Informacinės technologijos 3
Užsienio kalba (anglų k.) 4
Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai 3
Elektrotechnika 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Matavimai ir metrologijos pagrindai 6
Mokomoji praktika 8
II SEMESTRAS

Kreditai

Gamybos paruošimo organizavimas 6
Loginės schemos 3
Jutikliai ir vykdymo įtaisai 3
Elektronikos technikos projektavimas ir gamybos technologijos 6
Profesinė praktika 1 12
   
III SEMESTRAS

Kreditai

Projektų valdymas / Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas (galima pasirinkti) 3
Gamybos procesų kokybės valdymas 3
Taikomasis projektas 8
Galios elektronikos įtaisai / Analoginės grandinės (galima pasirinkti) 6
Profesinė praktika 2 10