STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos „Medžiagų apdirbimas CNC įrenginiais“ tikslas – parengti metalo apdirbimo staklių operatorių gebantį naudotis įvairiais skaitmeninio valdymo įrenginiais, sudaryti valdymo programas, savarankiškai vykdyti detalių gamybos procesą, atlikti rezultatų kontrolę bei įrenginių kasdienę priežiūrą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Studijų programa orientuota į studentą, kuris baigęs studijas suvoktų šiuolaikines gamybos technologijas, tame tarpe ir adaptyviąsias technologijas, kurios yra labiausiai dinamiškai besivystantys perspektyvūs gamybiniai procesai, susiję su trimačių modelių sukūrimu, gamybinių procesų organizavimu ir valdymu.

Studentai turi galimybę studijuoti užsienyje pagal Kauno technikos kolegijoje patvirtintą „Aukštųjų mokyklų studentų ir personalo mobilumo projekto pagal Erasmus + programos įgyvendinimo tvarką KTK”.

Studentai pabaigę „Medžiagų apdirbimas CNC įrenginiais“ trumpąją studijų programą, pagal studijų programos bei studijų dalykų rezultatus įgis metalo apdirbimo staklių operatoriaus kvalifikaciją (LTKS V).

Absolventai gali tęsti studijas kolegijoje ir įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Galimybė dirbti Lietuvos ar užsienio pramonės įmonėse, jų padaliniuose, kur reikalingi mechanikai ir technikai.

 

NAUDINGOS NUORODOS


STUDIJŲ PROGRAMOJE STUDIJUOJAMI ŠIE DALYKAI

I SEMESTRAS

Kreditai

Informacinės technologijos 3
Užsienio kalba (anglų k.) 4
Sauga darbe 3
Inžinerinės medžiagos 3
Techniniai matavimai 3
Techninė braižyba 6
Mokomoji praktika 8
II SEMESTRAS

Kreditai

Technologiniai įrankiai 3
Kompiuterinė braižyba 6
Mechaniniai gamybos procesai 3
Nemechaninai gamybos procesai 3
Gamybos technologijos 3
Profesinė praktika 1 12
   
III SEMESTRAS

Kreditai

Projektų valdymas / Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas (galima pasirinkti) 3
Mechatroninių sistemų valdymas ir priežiūra 3
Gamybos proceso organizavimas ir vykdymas 6
Taikomasis projektas 8
Profesinė praktika 2 10