STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos „Elektros įrangos gamyba“ tikslas – parengti meistrus, kurie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų elektros įrenginių kokybiškai gamybai užtikrinti, išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų naujovėmis, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Studijų rezultatai suformuluoti taip, kad studijuojantys įgytų suteikiamas teorines žinias, inžinerinės analizės gebėjimus, įgūdžius, reikalingus montavimo darbams atlikti, gebėjimus atlikti taikomuosius tyrimus, turėtų praktinių žinių ir įgūdžių sprendžiant inžinerinius uždavinius, turėtų inžinerinei veiklai būdingus asmeninius ir socialinius gebėjimus bei suvoktų individualaus mokymosi svarbą.

Studentai turi galimybę studijuoti užsienyje pagal KTK patvirtintą „Aukštųjų mokyklų studentų ir personalo mobilumo projekto pagal Erasmus + programos įgyvendinimo tvarka KTK”.

Studentai pabaigę „Elektros įrangos gamyba“ trumpąją studijų programą, pagal studijų programos bei studijų dalykų rezultatus įgis elektros įrangos gamybos meistro kvalifikaciją, LTKS V.

Absolventai gali tęsti studijas kolegijoje ir įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Įgyjama reikiama kvalifikacija dirbti įvairiose energetinių įrenginių projektavimu ir montavimu, elektros energijos generacija bei elektros tinklų perdavimu ir skirstymu užsiimančiose Lietuvos energetikos įmonėse.

NAUDINGOS NUORODOS


STUDIJŲ PROGRAMOJE STUDIJUOJAMI ŠIE DALYKAI

I SEMESTRAS

Kreditai

Informacinės technologijos 3
Užsienio kalba (anglų k.) 4
Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai 3
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba 6
Elektrotechnika 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Mokomoji praktika 8
II SEMESTRAS

Kreditai

Elektros matavimai 3
Įmonių elektros įrenginiai 3
Elektros mašinos, pavaros ir transformatoriai 3
Elektros įrenginių diagnostika 3
Gamybos paruošimo organizavimas 6
Profesinė praktika 1 12
   
III SEMESTRAS

Kreditai

Projektų valdymas / Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas (galima pasirinkti) 3
Vidaus tinklo elektros įrenginių eksploatacija 3
Įmonių elektros ir kompiuteriniai tinklai 3
Elektros įrenginių montavimas 3
Taikomasis projektas 8
Profesinė praktika 2 10