STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos „Automatinių sistemų mechatronika“ tikslas – rengti mechatronikos meistrus, gebančius organizuoti ir koordinuoti automatinių valdymo ir kontrolės sistemų diegimą ir priežiūrą, bei suvokiančius savo profesinės kompetencijos palaikymo visą gyvenimą svarbą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Studijų rezultatai suformuluoti taip, kad studijuojantys įgytų inžinerinės analizės įgūdžius, reikalingus automatinių sistemų montavimo darbams atlikti, gebėjimus atlikti taikomuosius tyrimus, turėtų praktinių žinių ir įgūdžių sprendžiant inžinerinius uždavinius, turėtų inžinerinei veiklai būdingus asmeninius ir socialinius gebėjimus bei suvoktų individualaus mokymosi svarbą.

Studentai turi galimybę studijuoti užsienyje pagal Erasmus + programą.

Studentai pabaigę „Automatinių sistemų mechatronika“ trumpąją studijų programą, pagal studijų programos bei studijų dalykų rezultatus įgis automatinių sistemų mechatroniko kvalifikaciją, kurią reglamentuoja Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinis standartas, LTKS V.

Absolventai gali tęsti aukštesnio lygmens studijas kolegijoje ir įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pabaigusieji šias studijas galės dirbti automatinių gamybos sistemų montavimo ir jų techninės priežiūros organizavimo srityje įvairiose elektronikos ir automatikos srities sektoriaus įmonėse.

NAUDINGOS NUORODOS


STUDIJŲ PROGRAMOJE STUDIJUOJAMI ŠIE DALYKAI

I SEMESTRAS

Kreditai

Informacinės technologijos 3
Užsienio kalba (anglų k.) 4
Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai 3
Elektrotechnika 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Matavimai mechatronikoje 6
Mokomoji praktika 8
II SEMESTRAS

Kreditai

Gamybos paruošimo organizavimas 6
Loginės schemos 3
Jutikliai ir vykdymo įtaisai 3
Mechatronika 3
Programuojami valdikliai 3
Profesinė praktika 1 12
   
III SEMESTRAS

Kreditai

Projektų valdymas / Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas (galima pasirinkti) 3
Pramoninės robotizuotos sistemos 6
Gamybos procesų kokybės valdymas 3
Taikomasis projektas 8
Profesinė praktika 2 10