TRUMPOSIOS STUDIJOS

Tai aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti. Trumpųjų studijų programos apimtis 90 studijų kreditų. Pagal trumpųjų studijų programą numatytai studentų praktikai realioje darbo vietoje, skiriama atitinkamai 30 arba 40 kreditų.

Ką gausite iš trumpųjų studijų

Trumpųjų studijų metu įgyta kvalifikacija suteikia teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas pagal koleginių studijų programas. Šios 1,5-2 metų studijos ypač patrauklios profesinio mokymo įstaigų absolventams, nes jas užbaigus ir vėliau stojant į profesinio bakalauro programas, jose nereikės studijuoti visus 3 metus (dalis studijų dalykų bus įskaityti iš trumpųjų studijų). Šios studijos – tai kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą.