STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Statybos inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas statybos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams, kurti savo verslą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti statinių projektavimui, statybai ir remontui; išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

  • pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:
  • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse,
  • pagal dvigubo diplomo sutartį Danijos VIA University College.

Absolventai gebės dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti darbams. Taip pat jie galės kurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Užsienio kalba 1
Matematika 1
Fizika
Inžinerinė grafika
Informacinės technologijos
Statybinės medžiagos
Pažintinė praktika

II SEMESTRAS

Užsienio kalba 2
Matematika 2
Mechanika
Statybinė kompiuterinė braižyba
Pastatų konstrukcijos
Geodezija
Geodezinių matavimų praktika

II KURSAS
III SEMESTRAS

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)
Įmonių ekonomika ir valdymas
Geotechnika
Miestų planavimas
Statinio konstrukcijos ir informacinis modeliavimas
Semestro darbas 1
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

IV SEMESTRAS

Konstrukcijų skaičiavimas
Inžinerinės sistemos
Statybos technologijos
Semestro darbas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Statybos darbų praktika

III KURSAS
V SEMESTRAS

Statybos organizavimas
Statybos technologiniai ir ekonominiai sprendimai
Aplinkos ir žmonių sauga
Semestro darbas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Gamybinė  praktika

VI SEMESTRAS

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)
Statybos teisinė dokumentacija
Pastatų remonto technologijos
Statybos valdymas
Pastatų ūkio valdymas
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas


Kviestiniai lektoriai

Nerijus Jaras | Projektų vadovas
UAB ROCKWOOL

Patirtis  pastatų apšiltinimo srityje. Naujausios žinios apie pastatų apšiltinimo sistemas, jų technologijas, apšiltinimo medžiagas. 

Giedrius Bindokas | Produkto atstovas SIGA

Patirtis pastatų sandarinimo srityje. Teorinės žinios ir praktiniai seminarai studentams apie pastatų sandarumą, jo reikšmę ir svarbą. Vientiso pastatų garo izoliacinio ir priešvėjinio sluoksnių užtikrinimas statybose naudojant pažangias SIGA sandarinimo medžiagas.

Virginijus Rabačius | Įmonės Virmalda vadovas
MB Virmalda

Patirtis autotransporto elektronikos srityje. Automobilių diagnostika ir elektronikos programavimas, automobilių saugos ir komforto sistemos. Lengvųjų automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika.