STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Statybos inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas statybos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams, kurti savo verslą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti statinių projektavimui, statybai ir remontui; išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

  • pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:
  • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse,
  • pagal dvigubo diplomo sutartį Danijos VIA University College.

Absolventai gebės dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti darbams. Taip pat jie galės kurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 1 3
Matematika 1 6
Fizika 6
Inžinerinė grafika 3
Informacinės technologijos 3
Statybinės medžiagos 6
Pažintinė praktika 3
II SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 2 3
Matematika 2 3
Mechanika 6
Statybinė kompiuterinė braižyba 6
Pastatų konstrukcijos 3
Geodezija 6
Geodezinių matavimų praktika 3
II KURSAS
III SEMESTRAS

Kreditai

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti) 3
Įmonių ekonomika ir valdymas 6
Geotechnika 3
Miestų planavimas 3
Statinio konstrukcijos ir informacinis modeliavimas 6
Semestro darbas 1 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
IV SEMESTRAS

Kreditai

Konstrukcijų skaičiavimas 6
Inžinerinės sistemos 3
Statybos technologijos 6
Semestro darbas 2 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Statybos darbų praktika 6
   
III KURSAS
V SEMESTRAS

Kreditai

Statybos organizavimas 3
Statybos technologiniai ir ekonominiai sprendimai 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Semestro darbas 3 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Gamybinė  praktika 12
   
   
VI SEMESTRAS

Kreditai

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti) 3
Statybos teisinė dokumentacija 3
Pastatų remonto technologijos 3
Statybos valdymas 3
Pastatų ūkio valdymas 3
Baigiamoji praktika 9
Baigiamasis darbas 9

Kviestiniai lektoriai

Nerijus Jaras | Projektų vadovas
UAB ROCKWOOL

Patirtis  pastatų apšiltinimo srityje. Naujausios žinios apie pastatų apšiltinimo sistemas, jų technologijas, apšiltinimo medžiagas. 

Giedrius Bindokas | Produkto atstovas SIGA

Patirtis pastatų sandarinimo srityje. Teorinės žinios ir praktiniai seminarai studentams apie pastatų sandarumą, jo reikšmę ir svarbą. Vientiso pastatų garo izoliacinio ir priešvėjinio sluoksnių užtikrinimas statybose naudojant pažangias SIGA sandarinimo medžiagas.

Virginijus Rabačius | Įmonės Virmalda vadovas
MB Virmalda

Patirtis autotransporto elektronikos srityje. Automobilių diagnostika ir elektronikos programavimas, automobilių saugos ir komforto sistemos. Lengvųjų automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika.