STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ tikslas yra paruošti specialistus, gebančius dirbti tiriamąjį, technologinį ir ekspertinį darbą aeronautikos inžinerijos srityje, orientuotą į aviacinės technikos ir jų komponentų techninę priežiūrą ir remontą, sraigtasparnių remontą, modernizavimą ir techninį aptarnavimą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais aviacijos mechanikos inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose ir, konsolidacijos pagrindais, socialinių partnerių bazėje.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių aeronautikos inžinerijos srities žinių.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turės galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti orlaivių ar sraigtasparnių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose, realizuojančiuose aeronautikos inžinerijos krypties studijų programas ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Matematika 1
Fizika
Informacinės technologijos
Aviacijos raida
Mechanika
Elektrotechnikos pagrindai
Aviacinės inžinerinės medžiagos

II SEMESTRAS

Užsienio kalba 1
Matematika 2
Inžinerinė grafika
Techniniai matavimai
Aerodinamikos pagrindai
Mokomoji praktika

II KURSAS
III SEMESTRAS

Užsienio kalba 2
Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)
Kompiuterinė braižyba
Orlaivių konstrukcijų elementai
Orlaivių funkcinės sistemos
Orlaivių hidraulinės ir pneumatinės sistemos
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

IV SEMESTRAS

Orlaivių navigacinės sistemos
Aviacinės eksploatacinės medžiagos
Kompiuterinės orlaivių sistemos
Orlaivių technologinė praktika
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

III KURSAS
V SEMESTRAS

Aviacinė teisė
Situacijų valdymo psichologija arba Projektų valdymas (galima pasirinkti)
Orlaivių varikliai ir kuro sistemos
Semestro darbas
Orlaivių techninė piežiūra ir remontas
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

VI SEMESTRAS

Aplinkos ir žmonių sauga
Orlaivių sraigtai
Žmogiškieji veiksniai aviacijos technikoje
Orlaivių skrydžio ir nusileidimo sistemos
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas