STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ tikslas yra paruošti specialistus, gebančius dirbti tiriamąjį, technologinį ir ekspertinį darbą aeronautikos inžinerijos srityje, orientuotą į aviacinės technikos ir jų komponentų techninę priežiūrą ir remontą, sraigtasparnių remontą, modernizavimą ir techninį aptarnavimą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais aviacijos mechanikos inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose ir, konsolidacijos pagrindais, socialinių partnerių bazėje.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių aeronautikos inžinerijos srities žinių.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turės galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti orlaivių ar sraigtasparnių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose, realizuojančiuose aeronautikos inžinerijos krypties studijų programas ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Kreditai

Matematika 1 3
Fizika 6
Informacinės technologijos 3
Aviacinės eksploatacinės medžiagos 3
Mechanika 6
Elektrotechnikos pagrindai 3
Aviacinės inžinerinės medžiagos 6
II SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 1 3
Matematika 2 6
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba 6
Neardomos kontrolės technologijos 1 3
Aerodinamikos pagrindai 6
Mokomoji praktika 6
   
II KURSAS
III SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 2 3
Filosofija / Sociologija / Situacijų valdymo psichologija 3
Kompiuterinės orlaivių sistemos 3
Orlaivių konstrukcijų elementai 6
Orlaivių funkcinės sistemos 6
Neardomos kontrolės technologijos 2 6
IV SEMESTRAS

Kreditai

Orlaivių techninė priežiūra ir remontas 6
Orlaivių technologinė praktika 18
Bepiločiai orlaiviai / Sklandytuvai 3
   
   
   
   
III KURSAS
V SEMESTRAS

Kreditai

Verslo ekonomika ir vadyba / Projektų valdymas 3
Orlaivių dujų ir turbininiai varikliai ir kuro sistemos 6
Orlaivių hidraulinės ir pneumatinės sistemos 6
Semestro darbas 6
Orlaivių sraigtai / Sraigtasparniai 6
   
   
VI SEMESTRAS

Kreditai

Aviacinė teisė 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Žmogiškasis veiksnys aviacijos technikoje 3
Baigiamoji praktika 6
Baigiamasis darbas  9
Orlaivių navigacijos sistemos / Optinės komunikacijos 6