STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Parengti analitiškai mąstančius, kvalifikuotus automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos specialistus, kompetentingus aukštų technologijų valdymo ir gamybos įrenginių eksploatavimo ir priežiūros žinovus bei praktikus, gebančius profesionaliai taikyti medžiagų apdirbimo metodus, analizuoti ir vertinti technologinius procesus.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Medžiagų apdirbimo inžinerijos studijų programai yra suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, kuris patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant šios srities specialistus. Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje. Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais

Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose. Kiekvieną dalyką veda dėstytojai - savo srities specialistai. 

Studijų metu praktikas atliksite modernias technologijas taikančiose apdirbamosios pramonės įmonėse, kuriose jums bus pasiūlytas darbas ir studijų metu. Viena jų UAB "Baltec CNC Technologies".

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais metalo apdirbimo įmonėse, jų padaliniuose, organizuoti gamybos ir remonto procesų planavimo įmonėse modelius, vykdyti įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus kaip įmonės veiklos dalį, kurti nuosavą verslą.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


STUDIJŲ PROGRAMOS SPECIALIZACIJOS

Gamybos technologijų valdymas

Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti gamybos technologijų procesus, kompiuterizuotas mechanizmų valdymo sistemas, parinkti gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus.

  • Gamybos paruošimo organizavimas
  • Kompiuterizuotos mechanizmų valdymo sistemos
  • Gamybos įrenginiai
  • Gamybos procesų kokybės valdymas
Plastikų apdirbimo technologijos ir procesų valdymas

Specializacijos tikslas - suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti plastikų gamybos technologijų procesus įmonėje, parinkti plastikų gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus, užtikrinti plastikų gamybos procesų kokybę. 

  • Plastikinių gaminių liejimo technologijos
  • Plastikinių gaminių gamybos ir remonto technologijos 
  • Plastikinių gaminių gamybos procesų kokybės valdymas
  • 3D spausdinimo technologijos ir principai

Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Matematika 1
Fizika
Informacinės technologijos
Inžinerinė grafika
Elektrotechnikos pagrindai
Inžinerinės medžiagos
Techniniai matavimai

II SEMESTRAS

Matematika 2
Kompiuterinė braižyba
Mechanika
Elektronikos pagrindai
Pjovimo procesai ir įrankiai
Mechatronika ir mechatroninės sistemos
Mokomoji praktika

II KURSAS
III SEMESTRAS

Užsienio kalba 1
Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)
Kompiuterinis projektavimas
Gamybos technologijos
Programinės medžiagų apdirbimo sistemos
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Matavimų praktika

IV SEMESTRAS

Užsienio kalba 2
Teisė
Technologinė konstrukcinių elementų analizė
Semestro darbas 1
Specializacijos dalykas
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Profesinės veiklos praktika

III KURSAS
V SEMESTRAS

Gaminių gamybos technologijos
Įrenginių projektavimas
Semestro darbas 2
Specializacijos dalykas
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Gaminių technologijų praktika

VI SEMESTRAS

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)
Aplinkos ir žmonių sauga
Verslo ekonomika ir vadyba
Specializacijos dalykas
Specializacijos dalykas
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas