STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Kelių inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas kelių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams, kurti savo verslą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, vadovauti kelių tiesimo, rekonstravimo, kelio statinių projektavimui ir remontui, išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus + studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos, Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus + praktikas užsienio įmonėse.

Absolventai gebės dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams. Taip pat jie galės sukurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.Kauno technikos kolegija, atsižvelgdama į darbo rinkoje vykstančius pokyčius bei darbuotojo kompetencijos plėtros ir išlikimo darbo rinkoje prielaidas siūlo būsimiems KTK studentams dalyvauti Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.

Baigiamasis darbas

Gretutinė studijų šaka – statybos inžinerija.

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Kreditai

Matematika 1 6
Fizika 6
Inžinerinė grafika 3
Statybinės medžiagos 6
Užsienio kalba 1 3
Informacinės technologijos 3
Pažintinė praktika 3
II SEMESTRAS

Kreditai

Matematika 2 3
Mechanika 6
Statybinė kompiuterinė braižyba 6
Geodezija 6
Užsienio kalba 2 3
Susisiekimo infrastruktūros pagrindai 3
Geodezinių matavimų praktika 3
II KURSAS
III SEMESTRAS

Kreditai

Kelių projektiniai sprendimai 1 6
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai 3
Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti) 3
Įmonių ekonomika ir valdymas 6
Geotechnika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Nužymėjimo praktika 3
IV SEMESTRAS

Kreditai

Kelio statiniai 6
Kelių projektiniai sprendimai 2 3
Inžinerinės eismo saugumo priemonės 3
Semestro darbas 1 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Gamybinė  praktika 1 9
   
III KURSAS
V SEMESTRAS

Kreditai

Kelių tiesimas 6
Ekonominiai sprendimai 3
BIM naudojimo infrastruktūroje pagrindai 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Semestro darbas 2 6
Gamybinė  praktika 2 6
VI SEMESTRAS

Kreditai

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti) 3
Statybos teisinė dokumentacija 3
Kelių priežiūra 6
Miesto gatvių inžinerija 3
Baigiamoji praktika 6
Baigiamasis darbas 9

Kviestiniai lektoriai

Benas Berkmonas | Užsienio rinkos departamento vadovas UAB „Tyrens Lietuva“

Susisiekimo infrastruktūros projektavimo, eismo saugumo priemonių naudojimo  praktinė patirtis. Kelių tinklo planavimo, rekonstravimo, projektavimo darbų organizaciniai, klausimai. Lietuvoje naudojamų, susisiekimo komunikacijoms projektuoti, teisiniai reglamentai, normos, taisyklės standartai ir jų taikymo klausimai.

Tomas Miklušis | Kauno skyriaus vadovas
UAB „RELPROJEKTAS“

Susisiekimo komunikacijų projektavimo, koordinavimo - Lietuvoje, Švedijoje, Estijoje, praktinė patirtis. BIM reikalavimų (Lietuva, Švedija) taikymas, susisiekimo komunikacijų projektuose, praktinė patirtis.Infrastruktūros projektų valdymas (Microsoft Project), planavimas, darbų organizavimas. Lietuvoje, Švedijoje naudojamų, susisiekimo komunikacijoms projektuoti, techninių reglamentų taikymo klausimai. LEAN sistemos taikymas kelių projektavime.