STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Kelių inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas kelių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams, kurti savo verslą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, vadovauti kelių tiesimo, rekonstravimo, kelio statinių projektavimui ir remontui, išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus + studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos, Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus + praktikas užsienio įmonėse.

Absolventai gebės dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams. Taip pat jie galės sukurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.Kauno technikos kolegija, atsižvelgdama į darbo rinkoje vykstančius pokyčius bei darbuotojo kompetencijos plėtros ir išlikimo darbo rinkoje prielaidas siūlo būsimiems KTK studentams dalyvauti Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.

Baigiamasis darbas

Gretutinė studijų šaka – statybos inžinerija.

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Matematika 1
Fizika
Inžinerinė grafika
Statybinės medžiagos
Užsienio kalba 1
Informacinės technologijos
Pažintinė praktika

II SEMESTRAS

Matematika 2
Mechanika
Statybinė kompiuterinė braižyba
Geodezija
Užsienio kalba 2
Susisiekimo infrastruktūros pagrindai
Geodezinių matavimų praktika

II KURSAS
III SEMESTRAS

Kelių projektiniai sprendimai 1
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)
Įmonių ekonomika ir valdymas
Geotechnika
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Nužymėjimo praktika

IV SEMESTRAS

Kelio statiniai
Kelių projektiniai sprendimai 2
Inžinerinės eismo saugumo priemonės
Semestro darbas 1
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Gamybinė  praktika 1

III KURSAS
V SEMESTRAS

Kelių tiesimas
Technologinių procesų valdymas ir ekonominiai sprendimai
Aplinkos ir žmonių sauga
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Semestro darbas 2
Gamybinė  praktika 2

VI SEMESTRAS

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)
Statybos teisinė dokumentacija
Kelių priežiūra
Miesto gatvių inžinerija
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas


Kviestiniai lektoriai

Lorenas Makaravičius | Kauno tarnybos vadovas
UAB „Kelių priežiūra“

Gatvių projektavimo, tiesimo bei rekonstravimo praktinė patirtis, gatvių tiesybos technologijos procesų ir jų valdymo ypatumai. Projektinės dokumentacijos analizė. Žmonių saugos reikalavimai gatvių tiesimo ar rekonstravimo darbų metu.

Benas Berkmonas | Verslo plėtros direktorius
UAB „Kelprojektas“  

Susisiekimo infrastruktūros projektavimo, eismo saugumo priemonių naudojimo  praktinė patirtis. Kelių tinklo planavimo, rekonstravimo, projektavimo darbų organizaciniai, klausimai. Lietuvoje naudojamų, susisiekimo komunikacijoms projektuoti, teisiniai reglamentai, normos, taisyklės standartai ir jų taikymo klausimai.