STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos tikslas – parengti analitiškai mąstančius elektronikos srities specialistus, išmanančius projektavimo principus, gebančius diegti ir eksploatuoti elektroninius įtaisus, telekomunikacijų tinklus, pastatų automatikos bei automatizuotas gamybos ir robotų sistemas, žinančius šių sričių standartų ir direktyvų specifiką, bei gebančius organizuoti elektronikos sektoriaus įmonės / padalinio veiklą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Elektronika – viena iš sparčiausiai besivystančių inžinerijos sričių. Beveik kiekviename žingsnyje mus lydi vienoks ar kitoks elektronikos gaminys, nuolat kuriamos vis sudėtingesnės elektroninės sistemos, palengvinančios žmogaus gyvenimą bei užtikrinančios didesnį komfortą ir saugumą. Šios sistemos plačiai diegiamos daugelyje buities ir pramonės įrenginių. Tai gamybos ir procesų valdymas, telekomunikacijos, energetika, antžeminis, oro ir vandens transportas, medicinos įranga, karinė pramonė ir t.t.  

Studijuojantiems šioje programoje suteikiama galimybė gilinti savo gebėjimus net keturiose specializacijose: Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba, Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas, Automatizuotos sistemos ir robototechnika bei Telekomunikacijos. 

Programos dėstytojai yra specialistai-ekspertai, turintys ne tik teorinių, bet ir praktinių savosios srities žinių, bei gebantys puikiai jas perteikti. Didesnė jų dalis turi mokslinį laipsnį arba jo siekia, aktyviai gilina savo kompetencijas įvairiuose moksliniuose projektuose bei kitoje projektinėje veikloje. Tad studijuojantieji taip pat kviečiami prisijungti prie mokslinės veiklos ir taip prisidėti prie šios srities pažangos. 

Galimybė pirmakursiams gauti TELTONIKA 3000 € metinę stipendiją.
Daugiau informacijos.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:

 • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse
 • pagal dvigubo diplomo sutartį Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitete (Vokietija).

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais įvairiose elektronikos pramonės sektoriaus ir telekomunikacijų įmonėse, dirbti padalinių vadovais, kurti nuosavą verslą.

Galimybė pirmakursiams gauti TELTONIKA 3000 € metinę stipendiją.
Daugiau informacijos.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas.

Naudingos nuorodos


STUDIJŲ PROGRAMOS SPECIALIZACIJOS

Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba
 • Programuojami loginiai įtaisai
 • Spausdintinių plokščių projektavimas
 • Įterptinės sistemos
 • Skaitmeninės TV ir mobiliosios technologijos
Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas
 • Apsaugos ir gaisrinės sistemos
 • Garso ir vaizdo sistemų automatika
 • Vizualizacija ir valdymas
 • Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas
 Automatizuotos sistemos ir robototechnika
 • Elektros mašinos ir pavaros
 • Robotika 1
 • Programuojami valdikliai
 • Robotika 2
 Telekomunikacijos
 • Duomenų perdavimo tinklai ir paslaugos
 • Belaidžio ir mobiliojo ryšio tinklai
 • Optinės komunikacijos
 • Signalų perdavimas ir priėmimas

Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 3
Matematika 1 3
Fizika 6
Informacinės technologijos 3
Mechanika 3
Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai 6
Elektronikos ir elektros montažinė praktika 6
II SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 3
Matematika 2 6
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba 6
Elektrotechnika 6
Matavimai ir metrologijos pagrindai 6
Loginės schemos 3
   
II KURSAS
III SEMESTRAS

Kreditai

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti) 3
Kompiuterinės technikos programavimas 6
Jutikliai ir vykdymo įtaisai 3
Mechatronika 3
Elektronikos technikos projektavimas ir gamybos technologijos 6
Analoginės grandinės/Galios elektronikos įtaisai/Daiktų internetas (IoT)/Telekomunikacinių tinklų ir duomenų sauga (galima pasirinkti gilesnei specializacijai) 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
IV SEMESTRAS

Kreditai

Mikroprocesoriai 6
Maitinimo šaltiniai 3
Semestrinis darbas (ET) 3
Specializacijos dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Profesinė praktika 12
   
   
   
   
   
III KURSAS
V SEMESTRAS

Kreditai

Teisė 3
Specializacijos dalykas 6
Specializacijos dalykas 3
Specializacijos dalykas 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Technologinė praktika 6
Baigiamasis darbas 1 3
   
VI SEMESTRAS

Kreditai

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti) 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Verslo ekonomika ir vadyba 6
Projektų valdymas 3
Elektroninių sistemų komunikacijos 3
Baigiamoji praktika 6
Baigiamasis darbas 2 6