STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos tikslas - parengti specialistus, kurie turėtų reikiamų elektronikos įtaisų ir sistemų analizės bei jų parinkimo žinių ir įgūdžių, gebančius projektuoti, montuoti bei derinti elektronikos įtaisus ir sistemas, išmanančius elektronikos įtaisų ir sistemų gamybos bei eksploatavimo standartų ir direktyvų specifiką, gebančius organizuoti elektronikos sektoriaus įmonės (padalinio) veiklą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Elektronika – viena iš sparčiausiai besivystančių inžinerijos sričių. Beveik kiekviename žingsnyje lydi vienoks ar kitoks elektronikos gaminys, nuolat kuriamos vis sudėtingesnės elektroninės sistemos, palengvinančios žmogaus gyvenimą bei užtikrinančios didesnį komfortą ir saugumą. Elektroninės sistemos plačiai diegiamos daugelyje buities ir pramonės įrenginių. Tai gamybos ir procesų valdymas, telekomunikacijos, energetika, antžeminis, oro ir vandens transportas, medicinos įranga, karinė pramonė ir t.t.

 

Galimybė pirmakursiams gauti TELTONIKA 3000 € metinę stipendiją.
Daugiau informacijos.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:

 • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse
 • pagal dvigubo diplomo sutartį Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitete (Vokietija).

Galimybė pirmakursiams gauti TELTONIKA 3000 € metinę stipendiją.
Daugiau informacijos.

Absolventai gali dirbti įvairios paskirties elektroninių sistemų montuotojais, testuotojais, projektuotojais, elektroninių sistemų projektų vadovais, elektronikos padalinių vadovais, inžinieriais įvairiose elektronikos įmonėse arba kurti nuosavą verslą.

Baigiamasis darbas.

Naudingos nuorodos


STUDIJŲ PROGRAMOS SPECIALIZACIJOS

Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba
 • Programuojami loginiai įtaisai
 • Spausdintinių plokščių projektavimas
 • Įterptinės sistemos
 • Skaitmeninės TV ir mobiliosios technologijos
Pastatų automatikos sistemų eksploatavimas
 • Apsaugos ir gaisrinės sistemos
 • Garso ir vaizdo sistemų automatika
 • Vizualizacija ir valdymas
 • Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas
 Automatizuotos sistemos ir robototechnika
 • Elektros mašinos ir pavaros
 • Robotika 1
 • Programuojami valdikliai
 • Robotika 2
 Telekomunikacijos
 • Duomenų perdavimo tinklai ir paslaugos
 • Belaidžio ir mobiliojo ryšio tinklai
 • Optinės komunikacijos
 • Signalų perdavimas ir priėmimas

Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Užsienio kalba
Matematika 1
Fizika
Informacinės technologijos
Mechanika
Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai
Elektronikos ir elektros montažinė praktika

II SEMESTRAS

Užsienio kalba
Matematika 2
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba
Elektrotechnika
Matavimai ir metrologijos pagrindai
Loginės schemos

II KURSAS
III SEMESTRAS

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)
Kompiuterinės technikos programavimas
Jutikliai ir vykdymo įtaisai
Mechatronika
Elektronikos technikos projektavimas ir gamybos technologijos
Analoginės grandinės/Galios elektronikos įtaisai/Daiktų internetas (IoT)/Telekomunikacinių tinklų ir duomenų sauga (galima pasirinkti gilesnei specializacijai)
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

IV SEMESTRAS

Mikroprocesoriai
Maitinimo šaltiniai
Semestrinis darbas (ET)
Specializacijos dalykas
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Profesinė praktika

III KURSAS
V SEMESTRAS

Teisė
Specializacijos dalykas
Specializacijos dalykas
Specializacijos dalykas
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Technologinė praktika
Baigiamasis darbas 1

VI SEMESTRAS

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)
Aplinkos ir žmonių sauga
Verslo ekonomika ir vadyba
Projektų valdymas
Elektroninių sistemų komunikacijos
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas 2