STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos tikslas - parengti elektros energetikos objektų projektavimo specifiką išmanančius ir potencialias realizavimo galimybes suvokiančius specialistus, gebančius profesionaliai organizuoti elektros įrenginių montavimo ir priežiūros darbus, gebančius organizuoti elektros energetikos sektoriaus įmonės (padalinio) veiklą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose. Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

Suteikiama galimybė pasirinkti vieną iš trijų specializacijų:elektros tinklai ir sistemos, įmonių vidaus tinklai arba transporto elektros sistemos.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ programą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais elektros energijos perdavimo, skirstymo ir aptarnavimo įmonėse, projektų ir padalinių vadovais perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų įmonėse, elektros įrenginių montavimo organizacijose ir pramonės įmonėse, kurti savo verslą.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


STUDIJŲ PROGRAMOS SPECIALIZACIJOS

Elektros tinklai ir sistemos
 • Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas
 • Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai
 • Aukštų įtampų technika
 • Elektros tinklų projektavimas 
Įmonių vidaus tinklai
 • Įmonių elektros įrenginiai
 • Įmonių elektros ir kompiuteriniai tinklai
 • Vidaus tinklo elektros įrenginių eksploatacija
 • Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas  
Transporto elektros sistemos
 • Transporto elektros įrenginiai ir grandinės
 • Elektros transporto galios elektronika
 • Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara
 • Elektromobilių krovimo stotelės

Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Užsienio kalba 1
Matematika 1
Fizika
Mechanika
Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai
Bendroji energetika
Pažintinė profesinės veiklos praktika

II SEMESTRAS

Užsienio kalba 2
Matematika 2
Informacinės technologijos
Elektrotechnika
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba
Elektros matavimai
Automatikos pagrindai

II KURSAS
III SEMESTRAS

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)
Elektrinės ir pastotės I
Elektros mašinos, pavaros ir transformatoriai
Jutikliai, valdikliai ir vykdymo įtaisai
Aplinkos ir žmonių sauga
Elektros darbų praktika
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

IV SEMESTRAS

Elektrinės ir pastotės II
Skirstomieji, perdavimo ir kontaktiniai tinklai
Elektros įrenginių diagnostika
Semestrinis darbas
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Profesinė praktika

III KURSAS
V SEMESTRAS

Teisė
Specializacijos dalykas
Specializacijos dalykas
Specializacijos dalykas
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)
Technologinė praktika
Baigiamasis darbas 1

VI SEMESTRAS

Verslo etika arba Profesinis komunikavimas (galima pasirinkti)
Verslo ekonomika ir vadyba
Projektų valdymas
Transporto ryšiai ir telematika arba Elektros įrenginių montavimas
Specializacijos dalykas
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas 2


Kviestiniai lektoriai

Giedrius Žukauskas | Direktoriaus pavaduotojas, darbų vadovas
UAB Elektromontuotojas

Patirtis pastočių ir elektros tinklų projektavimo, eksploatacijos srityje. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas. Elektros tinklų projektavimas. 

Artūras Merkys | Gamybos vadovas
UAB Elmova

Patirtis elektros pastočių projektavimo bei montavimo srityje. Elektros įrenginių montavimas. Skirstomieji ir perdavimo tinklai.   

Karolis Slušnys | Darbų vadovas
MB Elanda

Patirtis elektros įrenginių instaliacijos srityje. Elektros įrenginių montavimas.  Elektros  darbų praktika. 

Giedrius Petrėtis | Laboratorijos vadovas
UAB Tetas

Patirtis elektros įrenginių diagnostikos srityje. Elektros įrenginių diagnostika.