STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos tikslas - parengti elektros energetikos objektų projektavimo specifiką išmanančius ir potencialias realizavimo galimybes suvokiančius specialistus, gebančius profesionaliai organizuoti elektros įrenginių montavimo ir priežiūros darbus, gebančius organizuoti elektros energetikos sektoriaus įmonės (padalinio) veiklą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose. Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

Suteikiama galimybė pasirinkti vieną iš trijų specializacijų:elektros tinklai ir sistemos, įmonių vidaus tinklai arba transporto elektros sistemos.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ programą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais elektros energijos perdavimo, skirstymo ir aptarnavimo įmonėse, projektų ir padalinių vadovais perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų įmonėse, elektros įrenginių montavimo organizacijose ir pramonės įmonėse, kurti savo verslą.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


STUDIJŲ PROGRAMOS SPECIALIZACIJOS

Elektros tinklai ir sistemos
 • Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas
 • Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai
 • Aukštų įtampų technika
 • Elektros tinklų projektavimas 
Įmonių vidaus tinklai
 • Įmonių elektros įrenginiai
 • Įmonių elektros ir kompiuteriniai tinklai
 • Vidaus tinklo elektros įrenginių eksploatacija
 • Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas  
Transporto elektros sistemos
 • Transporto elektros įrenginiai ir grandinės
 • Elektros transporto galios elektronika
 • Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara
 • Elektromobilių krovimo stotelės

Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 1 3
Matematika 1 3
Fizika 6
Mechanika 3
Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai 6
Bendroji energetika 6
Pažintinė profesinės veiklos praktika 3
II SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 2 3
Matematika 2 6
Informacinės technologijos 3
Elektrotechnika 6
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba 6
Elektros matavimai 3
Automatikos pagrindai 3
II KURSAS
III SEMESTRAS

Kreditai

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti) 3
Elektrinės ir pastotės I 3
Elektros mašinos, pavaros ir transformatoriai 6
Jutikliai, valdikliai ir vykdymo įtaisai 6
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Elektros darbų praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
IV SEMESTRAS

Kreditai

Elektrinės ir pastotės II 6
Skirstomieji, perdavimo ir kontaktiniai tinklai 3
Elektros įrenginių diagnostika 3
Semestrinis darbas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Profesinė praktika 12
   
III KURSAS
V SEMESTRAS

Kreditai

Teisė 3
Specializacijos dalykas 6
Specializacijos dalykas 6
Specializacijos dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
Technologinė praktika 6
Baigiamasis darbas 1 3
   
   
VI SEMESTRAS

Kreditai

Verslo etika arba Profesinis komunikavimas (galima pasirinkti) 3
Verslo ekonomika ir vadyba 6
Projektų valdymas 3
Transporto ryšiai ir telematika arba Elektros įrenginių montavimas 3
Specializacijos dalykas 3
Baigiamoji praktika 6
Baigiamasis darbas 2 6

Kviestiniai lektoriai

Giedrius Žukauskas | Direktoriaus pavaduotojas, darbų vadovas
UAB Elektromontuotojas

Patirtis pastočių ir elektros tinklų projektavimo, eksploatacijos srityje. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas. Elektros tinklų projektavimas. 

Artūras Merkys | Gamybos vadovas
UAB Elmova

Patirtis elektros pastočių projektavimo bei montavimo srityje. Elektros įrenginių montavimas. Skirstomieji ir perdavimo tinklai.   

Karolis Slušnys | Darbų vadovas
MB Elanda

Patirtis elektros įrenginių instaliacijos srityje. Elektros įrenginių montavimas.  Elektros  darbų praktika. 

Giedrius Petrėtis | Laboratorijos vadovas
UAB Tetas

Patirtis elektros įrenginių diagnostikos srityje. Elektros įrenginių diagnostika.