STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Rengti aeronautikos inžinerijos krypties specialistus, gebančius spręsti avionikos sistemų programinės įrangos integravimo, derinimo, testavimo bei eksploatavimo uždavinius, taikant įvairius metodus ir priemones, teorines žinias ir technologinę pažangą nuolat kintančioje aplinkoje bei siekiančius tobulėjimo, susijusio su profesinės veiklos kaita.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais aviacijos (avionikos) inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose ir, konsolidacijos pagrindais, socialinių partnerių bazėje.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių aeronautikos inžinerijos srities žinių.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turės galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse kaip orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninės priežiūros specialistai, taip pat užtikrinančiose skrydžių saugumą valstybinėse institucijose, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi aeronautikos/avionikos inžinieriai ir technikai.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose, realizuojančiuose aeronautikos inžinerijos krypties studijų programas ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Matematika 1
Fizika
Informacinės technologijos
Aviacinės medžiagos
Avionikos sistemos
Elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai
Matavimai ir metrologijos pagrindai

II SEMESTRAS

Užsienio kalba 1 (anglų / vokiečių)
Matematika 2
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba
Skaitmeninė elektronika
Aerodinamikos pagrindai
Mokomoji praktika

II KURSAS
III SEMESTRAS

Užsienio kalba 2 (anglų / vokiečių)
Filosofija / Sociologija
Elektromagnetizmas ir elektromechanika
Mikroprocesoriai
Orlaivių konstrukcijų elementai
Orlaivių funkcinės sistemos
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

IV SEMESTRAS

Signalai ir jų apdorojimas
Orlaivių dujų turbininiai varikliai ir kuro sistemos
Navigacija ir ryšiai
Orlaivių technologinė praktika
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

III KURSAS
V SEMESTRAS

Aviacinė teisė
Situacijų valdymo psichologija / Projektų valdymas
Orlaivių kompiuterinės sistemos
Verslo ekonomika ir vadyba
Semestro darbas
Vaizdai, vaizdų apdorojimas ir atvaizdavimas/ Autonominio skrydžio pagrindai
Laisvai pasirenkamas dalykas galima pasirinkti)

VI SEMESTRAS

Aplinkos ir žmonių sauga
Žmogiškieji veiksniai aviacijos technikoje
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas
Belaidžiai ryšiai ir antenos/ Bepiločiai orlaiviai