STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Rengti aeronautikos inžinerijos krypties specialistus, gebančius spręsti avionikos sistemų programinės įrangos integravimo, derinimo, testavimo bei eksploatavimo uždavinius, taikant įvairius metodus ir priemones, teorines žinias ir technologinę pažangą nuolat kintančioje aplinkoje bei siekiančius tobulėjimo, susijusio su profesinės veiklos kaita.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais aviacijos (avionikos) inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose ir, konsolidacijos pagrindais, socialinių partnerių bazėje.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių aeronautikos inžinerijos srities žinių.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turės galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse kaip orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninės priežiūros specialistai, taip pat užtikrinančiose skrydžių saugumą valstybinėse institucijose, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi aeronautikos/avionikos inžinieriai ir technikai.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose, realizuojančiuose aeronautikos inžinerijos krypties studijų programas ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas

Naudingos nuorodos


Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Kreditai

Matematika 1 3
Fizika 6
Informacinės technologijos 3
Aviacinės medžiagos 3
Avionikos sistemos 6
Elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai 6
Matavimai ir metrologijos pagrindai 3
II SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 1 3
Matematika 2 6
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba 6
Skaitmeninės technologijos 6
Aerodinamikos pagrindai 3
Mokomoji praktika 6
   
II KURSAS
III SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 2 3
Filosofija / Sociologija / Situacijų valdymo psichologija 3
Elektromagnetizmas ir elektromechanika 6
Orlaivių funkcinės sistemos ir konstrukcijų elementai 6
Automatinio skrydžio pagrindai 3
Mikroprocesoriai / Programuojami loginiai įtaisai 6
   
IV SEMESTRAS

Kreditai

Signalai ir jų apdorojimas 3
Orlaivių dujų turbininiai varikliai ir kuro sistemos 3
Orlaivių technologinė praktika 18
Bepiločiai orlaiviai / Sklandytuvai 3
   
   
   
   
III KURSAS
V SEMESTRAS

Kreditai

Verslo ekonomika ir vadyba / Projektų valdymas 3
Navigacija ir ryšiai 6
Belaidžiai ryšiai ir antenos 6
Vaizdai, vaizdų apdorojimas ir atvaizdavimas 6
Semestro darbas 6
   
   
VI SEMESTRAS

Kreditai

Aviacinė teisė 3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Žmogiškasis veiksnys aviacijos technikoje 3
Baigiamoji praktika 6
Baigiamasis darbas 9
Optinės komunikacijos / Daiktų internetas (IoT) 6