STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Studijų programos „Automobilių techninis eksploatavimas“ tikslas - parengti analitiškai mąstančius automobilių techninio eksploatavimo specialistus, kurie turėtų dalykinių žinių ir supratimą sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, elektrinių ir hibridinių technologijų, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto priemonių ir jų techninės priežiūros ypatumus, gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus, būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais. Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose. Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

Studijų metu praktinius įgūdžius formuosite:
 • KTK Bosch mokymo centre, KTK Automobilių servise UAB "Tobis" ratų remonto praktinėje laboratorijoje, modernioje „Volkswagen“ vardo automobilių sandaros laboratorijoje, studentų autofanų klube KTK Racing Division komandoje
 • naujausias technologijas taikančiose transporto įmonėse ir sportinių automobilių paruošimu varžyboms ir technine priežiūra užsiimančiose įmonėse, tokiose kaip Kauno sporto klubas "Juta Racing"

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą. ERASMUS+ studijos – tai puiki galimybė 1-2 semestrus studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

2019/2020 m.m. studijų programos „Automobilių techninio eksploatavimas“ antrakursiai Ignas Nechvedavičius, Ignas Apieravičius, Adas Banys ir Lukas Baukys pagal Erasmus+ programą išvyko studijuoti į Turkijos Karabuk universitetą, kuris pasauliniame aukštųjų mokyklų reitinge „QS World University Rankings 2020“ patenka į 1000 geriausių pasaulio universitetų.

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.

Absolventai, įgiję automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės:

 • dirbti lengvųjų, krovininių ir sportinių automobilių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi sausumos transporto inžinieriai ir technikai;
 • vadovauti ir organizuoti veiklą autoservisui, automobilių techninių apžiūrų centrui, autotransporto įmonei ar padaliniui.

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis darbas.

Naudingos nuorodos


STUDIJŲ PROGRAMOS SPECIALIZACIJOS

Lengvųjų automobilių
techninė priežiūra
 • Automobilių diagnostika ir informacinės sistemos
 • Lengvųjų automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas
 • Elektromobiliai ir hibridinės technologijos
 • Motociklai ir kitos transporto priemonės 
Komercinio transporto ir specialios paskirties mašinų techninė priežiūra:
 • Komercinio transporto TP ir R įmonių technologinis projektavimas
 • Komercinis transportas ir jo techninė priežiūra
 • Komercinio transporto ir specialios paskirties mašinų diagnostika
 • Specialios paskirties technika ir jos techninė priežiūra    
Sportinių automobilių
paruošimas ir priežiūra
 • Sportinių automobilių techninė priežiūra ir diagnostika
 • Sportinių automobilių gamybos ir remonto įmonių technologinis projektavimas
 • Sportinių automobilių sandara ir homologacija
 • Sportinių automobilių ir agregatų projektavimas
Elektrinių ir hibridinių automobilių
techninė priežiūra:
 • Elektrinių ir hibridinių automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas
 • Elektrinių ir hibridinių automobilių diagnostika ir informacinės sistemos
 • Elektrinis kelių transportas ir jo infrastruktūra
 • Elektrinės ir hibridinės jėgainės

Studijų programoje studijuojami šie dalykai

I KURSAS
I SEMESTRAS

Kreditai

Matematika 1  3
Fizika 6
Informacinės technologijos 3
Inžinerinė grafika 6
Elektrotechnikos pagrindai 3
Automobilių sandara 6
Mokomoji praktika 1 3
II SEMESTRAS

Kreditai

Matematika 2 6
Techniniai matavimai 3
Mechanika 6
Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos 6
Vidaus degimo variklių teorija 3
Automobilių teorija 3
Mokomoji praktika 2 3
II KURSAS
III SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 1  (anglų k.) 3
Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti) 3
Kompiuterinė braižyba 6
Automobilių elektriniai ir elektron. Įrengimai 6
Vidaus degimo varikliai ir jų sistemos 6
Hidraulika ir pneumatika 3
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
IV SEMESTRAS

Kreditai

Užsienio kalba 2  (anglų k.)   3
Teisė 3
Automobilių techninė priežiūra 3
Semestrinis darbas 1 (ATE) 3
Profesinės veiklos praktika 9
Specializacijos dalykas 1 6
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
III KURSAS
V SEMESTRAS

Kreditai

Verslo ekonomika ir vadyba 3
Automobilių techninė priežiūra 2 3
Automobilių remonto technologijos 3
Semestrinis darbas 2 (ATE) 6
Automobilių serviso technologijų praktika 9
Specializacijos dalykas 2 3
Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti) 3
VI SEMESTRAS

Kreditai

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika  3
Aplinkos ir žmonių sauga 3
Įrangos projektavimas 3
Specializacijos dalykas 3 3
Specializacijos dalykas 4 3
Baigiamoji praktika 6
Baigiamasis darbas 9

Kviestiniai lektoriai

Müller, Jens-Stefan | CEO  - vadovas
JUNIOR-TALENTS

Karjeros ir švietimo planavimo patirtis. Vokietijos dvigubo profesinio mokymo modelis. Galimybės įgyti darbo patirties (trumpalaikės ir ilgalaikės) užsienyje (Vokietijoje ir kitose šalyse) studijuojant ir baigus studijas.
Žmogiškieji ištekliai: įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas. Automobilių aptarnavimo ir jų pardavimo strategijos.

Lauma Kazuša | SUEZ Trading Europe (HQ in Paris, France) rinkos analizės skyriaus vadovė

Lektorės mokslinių interesų sritis yra  aplinkos apsaugos technologijos. Mokslininkė specializuojasi bei dirba įvairiuose tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su atliekų tvarkymų, energijos gavimu iš biomasės, išsamiais patikrinimais šioje srityje, konkurencijos bei rinkos analize. 2018 m. Lauma Kazuša tapo SUEZ Trading Europe (HQ in Paris, France) moksline darbuotoja ir vadovauja rinkos analizės bei prekybos   alternatyviomis medžiagomis, tokiomis kaip alternatyvus kuras, mediena, popierius, plastikai ir spalvotieji metalai sektoriui. Laisvalaikiu Lauma dalyvauja keleto ekogrupių veikloje bei rašo  „žaliosios rubrikos“ straipsnius vietiniame žurnale.

Modestas Kairiūkštis | UAB Adampolis, Oficialus MAN Truck & Bus atstovas Lietuvoje, Kauno serviso vadovas
KTK alumnas

Specializuojasi krovininių automobilių bei jų dalių priežiūros ir remonto paslaugų darbų  organizavimo bei vadovavimo srityje. Studentų profesinių praktikų vadovas. Veda integruotas paskaitas studentams.

Virginijus Kieras | Prekinio ženklo  UAB TOBIS  vadovas/Brand Manager

Specializuojasi automobilių akumuliatorių baterijų,  jų priežiūros bei įvairių jų technologijų srityje. Veda seminarus, integruotas paskaitas studentams, įvairių mokymo institucijų atstovams, dėstytojams bei autoremonto įmonių specialistams.