Priėmimas 2024

Visą reikiamą informaciją apie studijas kolegijoje rasite mūsų internetinėje svetainėje. O kilus klausimams, drąsiai skambinkite KTK priėmimo tarnybos telefonu 0 626 44990 arba rašykite el. paštu priemimas@edu.ktk.lt

Priėmimo reikalavimai stojantiesiems į Kauno technikos kolegiją 2024 metais

Priėmimo datos

Priėmimo 2024 taisyklės


Stojantiesiems į kolegiją, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas.

Į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys:

 

 • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą.
 • trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 16 balų.

 

Atkreipkite dėmesį, kad stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

Prašymų teikimas, kaip ir kasmet, prasidės birželio 1 d.

Jei norite iš anksto pasimodeliuoti savo galimą konkursinį balą, pasinaudokite www.lamabpo.lt tinklalapyje esančia konkursinio balo skaičiuokle.


Priėmimo taisyklės ne ES šalių piliečiams


Naudingos nuorodos


Bendra informacija


Konsultuoja KTK priėmimo komisija:

E-paštas: priemimas@edu.ktk.lt Telefonas: 0 626 44990
Adresas: Tvirtovės al. 35, 115 kab.


Naujiems studentams


1. Studijuojantys valstybės nefinansuojamoje (vnf) vietoje studijų mokestį privalo sumokėti per 20 pirmųjų kalendorinių dienų nuo kiekvieno semestro pradžios.

2. Bendrojo priėmimo etapų datos skelbiamos www.lamabpo.lt

3. Pasirašant studijų sutartį pateikiami šie dokumentai:

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti)
 • brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (originalą/us parodyti, kopiją/as įteikti),
 • 1 nuotrauka (3x4 cm) (įteikti)
 • registracijos studijoms įmokos  kvitas (įteikti), studento pažymėjimo kvitas (įteikti). Gali būti abu mokėjimai viename kvite
 1. Kitoje aukštojoje mokykloje studijavusiems dalykų įskaitymo prašymai priimami studijų sutarčių pasirašymo metu. Reikia pateikti:
 • prašymą (pildomas KTK studijų sutarties pasirašymo metu)
 • akademinę pažymą (iš aukštosios mokyklos, kurioje gauti įvertinimai) arba diplomą ir diplomo priedėlį (baigusiems studijas)
 • dalykų aprašus (iš aukštosios mokyklos, kurioje gauti įvertinimai)

Konsultuoja KTK priėmimo komisija:

E-paštas: priemimas@edu.ktk.lt Telefonas: 0 626 44990
Adresas: Tvirtovės al. 35, 115 kab.