Visuotinis KTK akademinės bendruomenės narių susirinkimas

Visuotinis KTK akademinės bendruomenės narių susirinkimas

Jo metu buvo pristatytos kolegijos veiklų ataskaitos ir aktualiausia informacija, susijusi su švietimo sistema bei ateityje numatomais pokyčiais.

Kolegijos tarybos sekretorė dr. Giedrė Adomavičienė pristatė kolegijos tarybos veiklos ataskaitą. Su akademinės tarybos veiklos ataskaita supažindino Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotojas dr. Andrius Dargužis.

Metinę Kauno technikos kolegijos veiklos ataskaitą pristatė direktorius Nerijus Varnas. Dalyviai buvo supažindinti su nuveiktais darbais, statistika, pasiektais rezultatais. Taip pat, aptarti numatomi tikslai ir planai ateičiai. 

◀ Grįžti į Įvykiai