TARP PRAEITIES IR ATEITIES

TARP PRAEITIES IR ATEITIES

Šių metų gegužės 18 d. Kauno technikos kolegijoje viešėjo grupė buvusių ilgamečių dėstytojų. Lydimi savo buvusių kolegų, jie aplankė modernius kabinetus ir laboratorijas, biblioteką, skaityklą, leidybos centrą, dėstytojų kambarį, laisvalaikio erdves.

KTK muziejuje prisiminė šioje institucijoje praleistus darbo metus, buvusius bendradarbius bei studentus. Muziejaus vadovė B. Gakienė kartu su svečiais pasidžiaugė Kauno technikos kolegijos pasiekimais. Per visą mokyklos gyvavimo laikotarpį, nepamiršdama praeities tradicijų ir istorijos vingių, kolegija užtikrina inžinerinės krypties specialistų rengimą, išlaikydama aukštą studijų kokybę ir pokyčius, kurių reikalauja nuolat besivystantis pasaulis.

Jau 6-erius metus iš eilės kolegija yra tarp stipriausių kolegijų Lietuvoje. Studijų aplinkos modernizavimas, nuolatinis studijų proceso tobulinimas, verslo poreikių atliepimas ir artimas santykis su darbdaviais duoda puikius rezultatus. Ilgalaikis aukštų rezultatų rodymas ir išorinių vertintojų pasiekimų pripažinimas rodo, kad ir antrame gyvavimo šimtmetyje kolegija eina teisinga kryptimi.

◀ Grįžti į Įvykiai