Suteikta finansinė parama 2019 m.

Suteikta finansinė parama 2019 m.

Kauno technikos kolegija suteikė finansinę paramą neįgaliesiems, kurie:

1) turi sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų bei mažesnį darbingumo lygį;

2) po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, pagal pirmosios pakopos studijų programą siekiant įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Kauno technikos kolegija, vykdydama finansinės pagalbos priemonių teikimo programą, teikia 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinę išmoką kas mėnesį. Ši išmoka skirta neįgaliesiems kaip finansinė pagalba jų specialiesiems poreikiams tenkinti.

Kauno technikos kolegijoje 2019 m. mokėsi 2 negalią turintys studentai. Spec. poreikiams per 2019 m. gauta 1112,68 Eur.

◀ Grįžti į Įvykiai