Kauno technikos kolegija ir Jonavos J. Ralio gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Kauno technikos kolegija ir Jonavos J. Ralio gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Kauno technikos kolegijoje birželio 2 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija.

Ši sutartis - simbolinė kilnių darbų pradžia. Gimnazija ir kolegija susitarė dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo, tikslingai organizuojant mokinių profesinį orientavimą ir skatinant mokinius studijuoti inžinerinius mokslus Kauno technikos kolegijoje.

Buvo sutarta, jog bus organizuojami bendri informacijos sklaidos renginiai, nuotolinės ir gyvos edukacinės veiklos. Gimnazijoje 2022-2023 bus suformuotos dvi papildomos pirmokų klasės – inžinerinė ir ekonomikos bei antreprenerystės (dalinimosi patirtimi).

◀ Grįžti į Įvykiai