IN MEMORIAM DR. VYTENIUI NAGINEVIČIUI (1958-2024)

IN MEMORIAM DR. VYTENIUI NAGINEVIČIUI (1958-2024)


Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 66-tuosius metus Amžinybėn iškeliavo Kauno technikos kolegijos technikos mokslų daktaras, docentas, buvęs ilgametis Elektromechanikos fakulteto dekanas, Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo ir Avionikos sistemų inžinerijos studijų programų kuratorius Vytenis NAGINEVIČIUS.
Vytenis Naginevičius gimė 1958 m. birželio 15 d. Kaune. Mokėsi Kauno 21-oje vidurinėje mokykloje. 1981 m. Vytenis Naginevičius baigė Kauno Politechnikos institutą (dabar - Kauno technologijos universitetas) ir įgijo inžinieriaus mechaniko profesiją. 1987 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją.
Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje Vytenis Naginevičius pradėjo dirbti 1999 m.
2001 – 2002 m. Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje (dabar – Kauno technikos kolegija) – Autotransporto katedros vedėjas.
2003 – 2013 m. Kauno technikos kolegijoje - Elektromechanikos fakulteto dekanas ir 2007 – 2013 m. - Kauno technologijos universiteto docentas.
2015 – 2018 m. – KTK Medžiagų apdirbimo inžinerijos studijų programos kuratorius. Nuo 2016 m. – Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo programos kuratorius, o nuo 2022 m. ir Avionikos sistemų inžinerijos studijų programos kuratorius.
Jo darbai ir įnašas į Kauno technikos kolegijos veiklą – neįkainojami. Reikšmingiausi dr. Vytenio Naginevičiaus darbai Kauno technikos kolegijai:
2008 m. įkurtas BOSCH praktinio mokymo centras, kuris tapo studijų ir verslo samplaikos idėjos įgyvendinimo pradžia.
2017 m., bendradarbiaujant su UAB „Baltec CNC Technologies“, įrengta BTC gamybos procesų laboratorija.
2018 m. kolegijoje atidaryta FESTO hidraulinių ir pneumatinių sistemų laboratorija.
2022 m. – įkurtas „Avionikos mokymo centras“.
Dr. V. Naginevičius 2004 – 2015 m. – Akademinės tarybos narys, ilgametis KTK Kvalifikavimo komisijos pirmininko pavaduotojas, studijų programų ekspertas, profesinių standartų rengėjas, nuo 2012 m.  mokslinių straipsnių žurnalo „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“ redkolegijos narys.
Vytenis visada išsiskyrė savo profesionalumu ir atsidavimu tiek inžineriniam tiek ir administraciniam darbui, publikavo virš 20 mokslinių straipsnių, buvo 3 leidinių bendraautorius ir dviejų patentų bendraautorius. Vytenis buvo aistringas žvejys, mėgo džiazą, literatūrą ir stalo tenisą, nuoširdus ir draugiškas liks jį pažinojusių kolegų ir studentų širdyse.
Kauno technikos kolegijos bendruomenė liūdi dėl dr. Vytenio Naginevičiaus mirties ir reiškia nuoširdžią užuojautą  šeimai ir artimiesiems.
Atsisveikinti su dr. Vyteniu Naginevičiumi bus galima gegužės 31 d. (penktadienį) nuo 10 iki 20 val. laidojimo namuose „Rekviem“ Ramybės salėje, adresu Jonavos g. 41A Kaunas.

Kauno technikos kolegijos bendruomenė
◀ Grįžti į Įvykiai