V lygio kvalifikacinių programų projekto klausimais kreiptis:
Loreta Inokaitytė loreta.inokaityte@edu.ktk.lt
tel.  +370 607 15 057

Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-12-05 – 2021-06-05.
Projekto partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, Kauno technikos kolegija.
Projekto tikslas: Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį.
Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, ekspertai, profesinio mokymo specialistai.

Projekto uždaviniai:

 1. Patobulinti kvalifikacijų sistemos funkcionalumą.
 2. Parengti profesinius standartus.
 3. Parengti ir/ar atnaujinti modulines profesinio mokymo programas bei joms skirtas mokymosi priemones.
 4. Įdiegti profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvias elektronines mokymosi priemones.
 5. Diegti parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas (vykdyti mokymą).

Projektu siekiami rezultatai: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos, įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje, įvykdyti mokymai pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.

Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas  „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001) – tai V kvalifikacinio lygio profesinio mokymo programos projektas, kuris  įgyvendinamas ir finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Šios programos yra skirtos tęstiniam profesiniam mokymui. Kiekviena iš jų - 50 kreditų apimties:

 • T54073201 Apdailos montuotojo meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 865968242)
 • T54073202 Fasadų šiltintojo meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 865968242)
 • T54073203 Mūrininko meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 864774539)
 • T54073204 Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 861275270)
 • T54071501 Suvirinimo meistro modulinė profesinio mokymo programa (tel. 868212723)
 • T54071601 Transpoto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa (tel. 869825799)

Statybos ir architektūros srities modulinių profesinio mokumo programų tikslas -  parengti specialistus, gebančius atlikti aukštos kokybės statybos apdailos, fasadų šiltinimo, mūro ir stogų įrengimo darbus vadovauti statybos darbų brigadoms, vertinti statybos produktus, panuoti ir organizuoti statybos procesus, kurti savo verslą, kurias baigus suteikiama statybos apdailos meistro, fasadų šiltintojo meistro, mūrininko meistro, ar stogdengio meistro V lygio kvalifikacinė kategorija.

 • T54073201 Apdailos montuotojo meistro modulinė profesinio mokymo programa
 • T54073202 Fasadų šiltintojo meistro modulinė profesinio mokymo programa
 • T54073203 Mūrininko meistro modulinė profesinio mokymo programa
 • T54073204 Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa

Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje.

Programos orientuotos į praktinę veiklą, jų turinys pagrįstas realiais statybos darbų apdailos meistro, fasadų šiltintojo meistro, mūrininko meistro ir stogdengio meistro kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

Baigus šias statybos darbų meistro profesinio mokymo modulines programas, įgyjama V kvalifikacinio lygio kategorija, tampama specialistu, gebančiu atlikti aukštos kokybės apdailos, fasadų šiltintojo, mūro ir stogo įrengimo statybos darbus, vadovauti šių statybos darbų brigadoms, atliekant statinių statybos ir remonto darbus, gebančius dirbti komandoje, galinčius savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.


MODULINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOJE DĖSTOMI MODULIAI 

KODAS IR SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA:
T54073201 apdailos montuotojas meistras 

PROGRAMOS APIMTIS IR TRUKMĖ:
50 mokymosi kreditų 

MODULIO PAVADINIMAS (KREDITŲ SKAIČIUS):

 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS (50 kreditų)
  1.1 Privalomoji programos dalis (45 kreditai)
 2. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailos montuotojo meistro) 507320001 (10 kreditų)
 3. Apdailos plokščių montavimas 507320002 (10 kreditų)
 4. Stiklo konstrukcijų montavimas 507320003 (10 kreditų)
 5. Apdailos montuotojų darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas 507320004 (15 kreditų)
 6. Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
 7. Įvadas į darbo rinką 500000001 (5 kreditai)

 

KODAS IR SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA:
T54073202 fasadų šiltintojas meistras

PROGRAMOS APIMTIS IR TRUKMĖ:
50 mokymosi kreditų 

MODULIO PAVADINIMAS (KREDITŲ SKAIČIUS):

 1. 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS (50 kreditų)
  1.1. Privalomoji programos dalis (45 kreditai)
 2. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo meistro) 507320005 (10 kreditų)
 3. Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas 507320006 (10 kreditų)
 4. Pastatų fasadų ir cokolių apdaila 507320007 (10 kreditų)
 5. Fasadų šiltintojo darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas 507320008 (15 kreditų)
 6. Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
 7. Įvadas į darbo rinką 500000001 (5 kreditai)

 

KODAS IR SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA:
T54073203 mūrininkas meistras

PROGRAMOS APIMTIS IR TRUKMĖ:
50 mokymosi kreditų 

MODULIO PAVADINIMAS (KREDITŲ SKAIČIUS):

 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS (50 kreditų)
  1.1 Privalomoji programos dalis (45 kreditai)
 2. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas 507320009 (5 kreditai)
 3. Konstrukcijų mūrijimas ir remontas 507320010 (10 kreditų)
  Konstrukcijų montavimas ir betonavimas mūriniuose statiniuose 507320011 (15 kreditų)
 4. Mūrininkų darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas 507320012 (15 kreditų)
 5. Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
 6. Įvadas į darbo rinką 500000001 (5 kreditai)

 

KODAS IR SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA:
T54073204 stogdengys meistras

PROGRAMOS APIMTIS IR TRUKMĖ:
50 mokymosi kreditų 

MODULIO PAVADINIMAS: (KREDITŲ SKAIČIUS):

 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS (50 kreditų)
  1.1 Privalomoji programos dalis (45 kreditų)
 2. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (stogdengio meistro) 507320013 (10 kreditų)
 3. Šlaitinio stogo įrengimas ir jo remontas 507320014 (10 kreditų)
 4. Plokščio stogo įrengimas ir jo remontas 507320015 (10 kreditų)
 5. Stogdengių darbo organizavimas ir darbuotojų mokymas 507320016 (15 kreditų)
 6. Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
 7. Įvadas į darbo rinką 500000001 (5 kreditai)

 

Mokymo programos tikslas

Modulinės profesinio mokymo programos tikslas - parengti V kvalifikacinės kategorijos suvirinimo meistrus, praktikus, gebančius profesionaliai taikyti suvirinimo metodus, analizuoti technologinius procesus,  dirbti komandoje, galinčius savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą ir palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

 

Kodėl verta rinktis šią mokymo programą?

 • Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje;
 • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais suvirinimo meistro kvalifikacijai reikalingais poreikiais.
 • Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

 


MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO  PROGRAMŲ MODULIAI 

KODAS IR SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA:
T54071501  suvirinimo meistras

PROGRAMOS APIMTIS IR TRUKMĖ:
50 mokymosi kreditų 

MODULIO PAVADINIMAS: (KREDITŲ SKAIČIUS):

 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS (50 kreditų.
  1.1 Privalomoji programos dalis (45 kreditų):
 2. Bendrosios veiklos atliekant suvirinimo darbus ir koordinuojant jų eigą 507150001 (5 kreditai)
 3. Suvirinimo darbų inžinerijos praktikos taikymas 507150002 (10 kreditų)
 4. Virintinių metalinių konstrukcijų sujungimų projektavimas ir gamybos inžinerijos taikymas užtikrinant suvirinimo kokybę 507150003 (5 kreditai)
 5. Gamybos, naudojant neišardomus sujungimus, gautus suvirinimo proceso metu, organizavimas, koordinavimas, suvirinimo kokybės vertinimas ir darbų atlikimo kontrolė 507150004 (10 kreditų)
 6. Praktinė metalo konstrukcijų slėgio veikiamų įrenginių gamyba pagal suvirinamų gaminių tipą 507150005 (5 kreditai)
 7. Suvirintojų ir žemesnės kvalifikacijos su suvirinimo darbais susijusių darbuotojų mokymas ir vertinimas 507150006 (10 kreditų)
 8. Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
 9. Įvadas į darbo rinką 500000001 (5 kreditai)

 

Mokymo programos tikslas

Modulinės profesinio mokymo „Transporto priemonių remonto techniko” programos tikslas - parengti V kvalifikacinio lygio transporto priemonių remonto techniką, kuris gebėtų spręsti sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemas, parinkti tinkamus metodus, išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, elektrinių ir hibridinių technologijų, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto priemonių ir jų techninės priežiūros ypatumus, gebėtų naudotis technologinę įrangą, reikalingą vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus, būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.


Kodėl verta rinktis šią mokymo programą?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais transporto priemonių remonto techniko kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

Kiekvieną dalyką veda dėstytojai - savo srities specialistai.

 


MODULINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOJE „TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO TECHNIKO“ DĖSTOMI MODULIAI 

KODAS IR SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA:
T54071601  transporto priemonių remonto techniko

PROGRAMOS APIMTIS IR TRUKMĖ:
50 mokymosi kreditų 

MODULIO PAVADINIMAS: (KREDITŲ SKAIČIUS):

 1. MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DALIS (50 kreditų)
  1.1 Privalomoji programos dalis (45 kreditų)
 2. Transporto priemonių techninės priežiūros organizavimas 507160001 (20 kreditų)
 3. Transporto priemonių remonto organizavimas 507160002 (15 kreditų)
 4. Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos procesų organizavimas 507160003 (10 kreditų)
 5. Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
 6. Įvadas į darbo rinką 500000001 (5 kreditai)

 

     Projekto vykdytojas: