Aprašymas: 

Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį Europos mokslinės erdvės plėtrai, kuri leidžia laisvai judėti mokslo darbuotojams, žinioms ir technologijoms. Lietuvos strateginiuose dokumentuose, pvz., „Lietuva 2030“, akcentuojama būtinybė kelti inovatyvumo lygį ir integruotis į globalias mokslo sistemas. Kauno technikos kolegija, siekdama šių tikslų, vykdo mokslo taikomąją veiklą ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), tačiau būtina stiprinti vidines kompetencijas ir bendradarbiavimą su verslu. 

Nuo 2023 m. sausio Kolegija įsteigė Mokslo ir verslo bendradarbiavimo centrą (MVBC). MVBC inicijuoja, organizuoja ir plėtoja MTEP veiklas, bendradarbiauja su verslu ir administruoja MTEP projektus. Rengiami dokumentai, tokie kaip intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai ir pareigybių aprašai. Projektas siekia stiprinti partnerystes su verslu, skatinti inovatyvią ekonomiką ir visuomenės pažangą, laikantis lygybės, nediskriminavimo ir aplinkos tvarumo principų, atsižvelgiant į ES standartus. Sėkmingai įgyvendintas projektas leis efektyviai organizuoti ir plėtoti Kolegijos MTEP veiklas, stiprins mokslo ir studijų vienovę bei turės teigiamą poveikį regionui. 

 

Projekto tikslas: 

Prisidėti prie žinių ir inovacijų ekosistemos pertvarkos, tobulint  Kauno technikos kolegijos mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistemą. 

 

Sprendžiama problema: 

Europos Sąjungos prioritetas - Europos mokslinės erdvės plėtra, tačiau Lietuvoje trūksta inovacijų ir mokslo tyrimų integracijos į globalias sistemas. Nepakankamas bendradarbiavimas su verslu ir nepakankamos vidinės kompetencijos stabdo mokslo taikomąją veiklą ir eksperimentinę plėtrą (MTEP). Kauno technikos kolegija, siekdama atitikti LR Mokslo ir studijų įstatymo reikalavimus, susiduria su poreikiu papildomoms investicijoms ir naujam požiūriui į MTEP veiklų valdymą, taip pat reikia parengti reikalingus dokumentus ir užtikrinti veiklų organizavimą, stebėseną bei rezultatų sklaidą. 

 

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos : 

Nuostatų ir lydinčių dokumentų parengimas;  

Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų parengimas; 

KTK veiklos strategijos papildymas suderinant MVBC centro veiklas ir funkcijas. 

 

Projekto rezultatas: 

Sėkmingai įgyvendintas projektas leis efektyviai vadovauti, organizuoti, stebėti ir vertinti Kolegijos MTEP veiklas, stiprins mokslo ir studijų vienovę ir turės teigiamą poveikį regionui. 

 

Projekto veiklų vykdymo laikotarpis :  

2024-01-02 / 2025-03-31 

 

Projekto bendra vertė 

59876 eur 

 

ES finansavimo dalis  

59876 eur  

 

Projektą „KTK struktūrinių padalinių pertvarka, prisidedant prie žinių ir inovacijos ekosistemos kūrimo“ NR. 10-040-T-0013 finansuoja Europos Sąjunga „NextGenerationEU“ 


Sustainable, High-Performance Hybrid Timber Building Construction (HiHTC)  

Hidrotechnikos statinių atraminių sienų pažaidų analizė

Erasmus+ projektas: Inovatyvus aukštasis mokslas tvarioje medienos statyboje

Erasmus+ project: Innovative Higher Education in Sustainable Timber Construction

Projekto tikslas – ugdyti dėstytojų pedagoginę kompetenciją darnios medinės statybos srityje. Įgyvendinant TimberEDU, rengiama mokomoji medžiaga ir laboratorinių darbų instrukcijos, rengiami dėstytojai, studentams organizuojami seminarai ir vasaros kursai. Projekto rezultatai bus pristatyti plačiajai visuomenei per įvadinę ir baigiamąją konferenciją, elektroninę mokymosi medžiagą ir akademinius straipsnius.

Reference EC Project Number 2023-1-EE01-KA220-HED-000156969
Action Type KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
Title Innovative Higher Education in Sustainable Timber Construction
Project Acronym TimberEDU
Main Area Civil Engineering
Funding Framework Erasmus+ Call 2023
Funding (€) Total grant: 400 000,00 €
Starting date 01-12-2023
Principal Contractor Tallinna Tehnikakorgkool, Estija

Participating Institutions

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY Ireland, GALWAY https://www.universityofgalway.ie/
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO, Italy Provincia Autonoma di Trento, TRENTO www.unitn.it
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, Spain Comunidad de Madrid, MADRID www.upm.es
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, Lithuania, VILNIUS www.vilniustech.lt
LAUREA-AMMATTIKORKEA KOULU OY Finland Helsinki-Uusimaa, VANTAA www.laurea.fi
Kauno technikos kolegija, Lithuania, Kaunas www.ktk.lt
STUDY AND CONSULTING CENTER, Lithuania, VILNIUS

KTK project coordinator

Dr. Rosita Norvaišienė

 

Nuoroda EC Project Number 2023-1-EE01-KA220-HED-000156969
Veikla KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education
Pavadinimas Inovatyvus aukštasis mokslas tvarioje medienos statyboje
Projekto akronimas TimberEDU
Pagrindinė sritis Statybos inžinerija
Finansavimo šaltinis Erasmus+ Call 2023
Finansavimas (€) Visa dotacija: 400 000,00 €
Pradžia 2023-12-01
Koordinatorius Talino technologijos universitetas, Estija

Dalyvaujančios institucijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technikos kolegija, Studijų ir konsultacijų centras (Lietuva), Laurea taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Madrido technikos universitetas (Ispanija), Trento universitetas (Italija), Galway universitetas (Airija)

KTK projekto koordinatorė

Dr. Rosita Norvaišienė


https://sites.google.com/tktk.ee/timberedu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įtraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, finansuoja 2 kurso Statybos inžinerijos studijų programos studento Mato Sragausko rudens ir pavasario semestrais vykdomą tyrimų projektą „Skersai sluoksniuotos medienos (CLT), gelžbetoninio ir plieninio karkaso pastatai: energinio efektyvumo, ilgaamžiškumo ir tvarumo analizė“ (projekto paraiškos Nr. P-ST-23-26, tyrimo vadovė dr. Rosita Norvaišienė, projekto suma 4800,- Eur). Projekto veikla - skirtingo medžiagiškumo pastatų analizė, suprojektuojant 3 analogiškus 5 aukštų (medinių, metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų) pastatus,  kiekybiškai įvertinant ir palyginant juos tvarumo, ilgaamžiškumo ir  energinio efektyvumo (įsisavinant ir panaudojant gyvavimo ciklo vertinimo programą „One Click LCA“ ir  NRGpro kompiuterinę programą, skirtą projektuoti pastato energinį naudingumą) kontekste. Pirminiai studento veiklos rezultatai - pranešimas ir straipsnis „Skersai sluoksniuota mediena (CLT): alternatyvi konstrukcinė medžiaga“, buvo pristatyti 2023 m. lapkričio mėn. Kauno technikos kolegijoje vykusioje mokslinėje konferencijoje „Pramonės ir mokslo sinergija tvariai ateičiai“. Gauti tyrimo rezultatai bus aprašyti tyrimo ataskaitoje ir pristatyti kasmetinėje studentų mokslinėje konferencijoje balandžio mėnesį.

https://lmt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/BtcD979owFQ.pdf

Paraiškos reg. Nr. Institucija Projekto pavadinimas Studento vardas pavardė Studento vadovo vardas pavardė Mokslo sritis Mokslo kryptis Projekto suma eurais

P-ST-23-

26

Kauno technikos kolegija Skersai sluoksniuotos medienos (CLT), gelžbetoninio ir plieninio karkaso pastatai: energinio efektyvumo, ilgaamžiškumo ir tvarumo analizė Matas Sragauskas Rosita Norvaišienė T T 002 Statybos inžinerija 4800

Projekto trukmė: 2023-07-15 – 2027-07-14

Projekto dalyviai:

Suomija:

 1. Espoon seudun koulutuskuntayhtyma OMNIA (projekto koordinatorius)
 2. VTT
 3. Bilia
 4. Volvo cars Finland

Estija:

 1. Tartu Rakenduslik Kolledz
 2. Life Sciences University of Applied Sciences in Estonia
 3. Toyota Baltic

Lietuva:

 1. Kauno technologijų mokymo centras
 2. Kauno Technikos Kolegija

Latvija:

 1. Ventspils Tehnikums

Vokietija:

 1. Jakob Preh Schule
 2. Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt
 3. Preh GmbH

Prancūzija:

 1. SEPR Vocational training center

Nyderlandai:

 1. Koning Willem I College
 2. Electude International

 

Projekto tikslas:

Plėtoti automobilių mechaniko, transporto verslo ir transporto priemonių inžinieriaus išsilavinimą, kad būtų ugdomi kvalifikuoti mechanikai, transporto priemonių pardavėjai, inžinieriai ir transporto priemonių sektoriaus mokytojai, turintys šiuolaikinių technologijų žinių. Šiuolaikinių technologijų transporto priemonių aptarnavimo profesiniame mokyme Europoje yra labai mažai. Be to, dėl radikalių Europos saugos situacijos pokyčių visi alternatyvūs energijos šaltiniai tapo dar svarbesni visoms projekto šalims, ypač toms, kurios priklauso nuo tradicinio kuro iš kitų šalių. Projekto „Auto-Cove“ partneriai sukurs 17 modernių transporto priemonių technologijų ir transporto priemonių pardavimo studijų modulių ar mokymo kursų ir juos pilotuos tarp profesijos dėstytojų, transporto įmonių aptarnavimo ir pardavimo personalo bei transporto priemonių studentų vidurinio ir aukštojo lygmens. Plėtros darbas bus atliekamas įsiklausant į darbo rinkos ir profesijos mokytojų poreikius transporto srityje. Septyniose Europos šalyse automobilių sektoriaus pramonės atstovai ir profesinio mokymo mokytojai bus apklausiami apie realius transporto sektoriaus švietimo poreikius. „Auto-Cove“ partnerių bendradarbiavimo tobulinimo darbas bus pagrįstas įgūdžių trūkumo analize ir specifine partnerių patirtimi transporto priemonių ir pardavimo sektoriuose.

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“, skirtas skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose, konsultacijoms teikti pasitelkiant technologijų žinių turinčius ir su sukurtomis priemonėmis gebančius dirbti mokytojus inovatorius ir ekspertus, kurie teiks pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams, susiduriantiems su sunkumais naudojantis technologijomis ir skaitmeniniais ištekliais.

Projekto įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemai veikti efektyviau bei gerinti mokymosi rezultatų kokybę pasitelkiant švietimo technologijos ir skaitmenines inovacijas.

Projekto įgyvendinimas:  2022-08-16 iki 2024-06-30.

Projekto tikslinė grupė – pedagogai ir mokiniai, valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai ir mokytojai.

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ sprendžia šiuos nacionalinius iššūkius:

 • Skaitmeninių inovacijų plėtrą švietimo įstaigose stabdo nepakankamas mokytojų, pedagogų įsitraukimas ir skaitmeninių kompetencijų trūkumas.
 • Per lėta švietimo skaitmeninimo pažanga – mokymo įstaigoms trūksta reikiamos techninės ir programinės įrangos bei kokybiško skaitmeninio turinio.
 • Neefektyviai panaudojami švietimo sistemos generuojami duomenys.

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija“ įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Daugiau apie projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 patvirtintos „Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos“ nuostatomis, sudaryta Centrinės valdžios viešojo pastato atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą paskolos iš Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, sutartis Nr. 42/CVVP-P180/F22-066 tarp UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir VšĮ Kauno technikos kolegijos.

Finansuojant Energijos efektyvumo fondo lėšomis, buvo atlikti projektavimo darbai (rangovas UAB Simper) ir vyksta pastato (salių korpuso 3Cp1) atnaujinimo (modernizavimo) darbai (rangovas UAB Mureka).

Atnaujintam pastatui bus suteikta C pastato energinio naudingumo klasė.   

   

Projekto „HiHTC“ esmė -  tvarios, aplinkai nekenksmingos aukštos kokybės hibridinės medienos pastato konstrukcijos. Artimiausiu metu mediniai pastatai bus projektuojami ir statomi naudojant tvarius, našius inžinerinius medienos komponentus, tačiau tam tikras plieno ir betono statybinių medžiagų kiekis turės išlikti ,kad užtikrinti konstrukcijų stiprumo, gaisrų prevencijos, drėgmės ir ekonominius reikalavimus. Medžio, betono ir plieno derinimas leidžia pateikti tvarius pastatų konstrukcijų sprendimus, pagerinančius pastato eksploatacines savybes ir dizainą. Be to, projektas skatina kultūrinę įvairovę  ir tarptautiškumą profesiniu požiūriu.

Architektai ir inžinieriai jau projektuoja hibridinius medinius pastatus, nors aukštasis mokslas daugiau dėmesio skiria plieno ir betono pastatams, ir mažaaukščių medinių pastatų projektavimui. Norint patenkinti dabartinės ir ateities darbo rinkos poreikius, būtina parengti studentus, turinčius novatoriškų taikomųjų įgūdžių hibridinių medinių pastatų projektavimo, statybos srityje. Norint ugdyti naują studentų kartą, būtina plėtoti ir integruoti naujoves, sukuriant  tarpdisciplininį bakalauro studijų modulį.

Projektu siekiama patenkinti būsimus aukštojo mokslo studentų reikalavimus tvarios, aukštos kokybės hibridinės medienos pastatų statybai, vykdant tarptautinius ir tarpdisciplininius, į studentą orientuotus mokymosi metodus, stiprinant mokymąsi visame pasaulyje.

Tikslai:
 • Sukurti ir pristatyti naują tarptautinį tarpdisciplininį modulį, skirtą tvarios, aukštos kokybės hibridinės medienos pastatų statybai, kuris atitiktų aukštojo mokslo institucijų poreikius ir darbo rinkos atstovų lūkesčius. Tarptautinė mokymo programa leis studentams, dalyvaujantiems projekte, išplėsti pasaulines aplinkosaugos perspektyvas.
 • Tobulinti studentų / dėstytojų kompetencijas taikant probleminį mokymą ir komandinį darbą, naujovišką mąstymą, motyvaciją, supratimą apie tarpdalykinį projekto indėlį, naudojant projektinį mokymą (PBL), taikant mišraus mokymo koncepcijas.
 • Šviesti visus dalyvius (studentus, mokytojus, įmonių atstovus) tvarios, našios hibridinės medienos pastatų statybos srityje.
 • Užtikrinti vietinių, nacionaliniių, ES ir tarptautiniių tikslinių grupių atvirą supratimą apie projekto rezultatus

 

Nuoroda EC Projekto numeris 2020-1-FR01-KA203-080308
Pavadinimas Tvari, efektyvi hibridinių medinių pastatų statyba
Pagrindinė sritis

Statybos inžinerija

Finansavimo šaltinis Erasmus+ Call 2020
Finansavimas (€) Visa dotacija: 323.600 Eurų; KTK dotacija: 51 898,00 Eurų
Pradžia 01-09-2020
Koordinatorius Université Lyon, Prancūzija
Dalyvaujančios institucijos Tallinna Tehnikakorgkool, Estija; Politechnika Gdanska, Lenkija; Kauno technikos kolegija, Lietuva; Study and Consulting Center, Lietuva; Universidade NOVA de Lisboa, Portugalija


Project Summary:

Sustainable, environmentally friendly high-performance hybrid timber building construction is at the heart of the HiHTC project. In the near future timber buildings will form a much bigger part of the EU and international built environment. Timber buildings will be designed and constructed with sustainable, high-performance engineered timber components, but some amount of steel and concrete construction materials will remain to satisfy structural, fire prevention, moisture absorption and economic requirements. Combining wood, concrete and steel will provide sustainable solutions to building structures improve building performance and design. Also, the project promotes cultural diversity and shapes professional life and society, as work environments are increasingly involve internationally networking.

Architects and engineers have already started designing hybrid timber buildings. However, now higher education mostly focuses on steel and concrete buildings, and sometimes on low-rise timber buildings. In order to satisfy the needs of the employment market, it is necessary to prepare students with innovative applied skills in the area of design, construction and onsite construction management of high-performance hybrid timber buildings. To educate a new generation of students, it is necessary to develop and integrate an innovative multi-disciplinary BSc/BA study module.

Project aims to fulfill the future demands in higher education of students in sustainable, high-performance hybrid timber building construction by transnational and trans-disciplinary innovative student-centered learning approaches dealing with changes and solving innovative complex problems will promote and strengthen global learning.

Objectives:
 • To develop and deliver new international trans-disciplinary module on sustainable, high-performance hybrid timber building construction, which meets the needs of the HEIs and employment market representatives. An internationalized curriculum will enable the students participating in the project to develop global perspectives in global environmental issues and think across cultures.
 • To improve competencies of students/teachers in problem solving and team work, innovative thinking, motivation, awareness of cross-professional project input and project management by using PBL, learning by doing and blended learning approaches.
 • To educate all participants (students, teachers, entrepreneurs) in the field of the sustainable, high-performance hybrid timber building construction.
 • To ensure open awareness of the project results to local, national, EU level and international target groups.
Reference EC Project Number 2020-1-FR01-KA203-080308
Title Sustainable, High-Performance Hybrid Timber Building Construction
Main Area

Civil Engineering

Funding Framework Erasmus+ Call 2020
Funding (€)

Total grant: 323.600 euros; grant for KTK: 51 898,00 euros

Starting date 01-09-2020
Principal Contractor Université Lyon, France
Participating Institutions

Tallinna Tehnikakorgkool, Estonia; Politechnika Gdanska, Poland; Kauno technikos kolegija, Lithuania; Study and Consulting Center, Lithuania; Universidade NOVA de Lisboa, PortugalProjektas finansuojamas: iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto vykdytojas: Kauno technikos kolegija (toliau – KTK).

Trumpa problematika: KTK – specializuota kolegija Lietuvoje, rengianti technologijos mokslų srities inžinerinės krypties kvalifikuotus specialistus, paklausius Kauno regione. Kolegija, lyginant su kitų Lietuvos valstybinių kolegijų įvertinimais, rodančiais studijų programų kokybiškumą, yra antroje vietoje, o tai reiškia, jog KTK teikia itin aukštos kokybės ir rinkoje vertinamas mokslo paslaugas. Nepaisant to, visos ekspertų grupės, vertinusios KTK vykdomas studijų programas, pastebėjo, jog kolegijai būtina atnaujinti infrastruktūrą, kadangi ne visa ji atitinka studijų poreikius, higienos normas, ar yra efektyviai panaudojama. Taip pat kai kurioms KTK vykdomoms studijų programoms trūksta laboratorinės įrangos, kuri studentams suteiktų reikiamų praktinių įgūdžių. Be to – turimi kolegijos ištekliai nėra efektyviai išnaudojami, nes tam šiuo metu nėra sudarytos sąlygos. Tai reiškia, kad net puikiai įvertintos studijų programos negali būti kokybiškai įgyvendinamos dėl pasenusios ar nepakankamos infrastruktūros, laboratorinės įrangos, o studentams bei dėstytojams nesudaromos sąlygos mokytis bei dirbti tam pritaikytoje, modernioje, poreikius atitinkančioje aplinkoje.

Projekto tikslas: atnaujinant bei įsigyjant naują kolegos studijų procesui reikalingą infrastruktūrą, pagerinti Kauno technikos kolegos studijų kokybę.

Uždavinys: atnaujinti bei įsigyti naują kolegos studijų procesui reikalingą infrastruktūrą.

Projekto veiklos:

 • įrengti ir suremontuoti studijoms skirtas patalpas;
 • įsigyti studijų procesui reikiamus baldus ir įrangą.

Projekto tikslinės grupės:

 • KTK studijų programų studentai (įskaitant Erasmus+ mainų studentus, studijuojančius KTK);
 • KTK dėstytojai.

Laukiami rezultatai. Projekto metu planuojama įkurti komunikavimo ir teorinio mokymo centrą su interaktyviomis mokymo (si) priemonėmis (įrengti amfiteatrinę/srautinę auditoriją, įrengti orlaivių konstrukcinių ir funkcinių sistemų teorinio-praktinio mokymo laboratoriją, inovatyvių statybos technologijų teorinio-praktinio mokymo laboratoriją, elektrotechnikos praktinio mokymo laboratoriją bei teorini – praktini idėjų inkubatorių ); atviros prieigos studijų centrą (modernizuoti biblioteką bei įkurti techninių paslaugų centrą) ir užsienio kalbų praktinių kompetencijų ugdymo laboratorijų centrą. Pagerėjusi studijų aplinka leis efektyviau naudoti interaktyvius į studentą orientuotus didaktinius studijų modelius ir metodus. Studentai kolegijoje galės naudotis studijų tikslams pritaikyta tiek tyliajam darbui, literatūros studijavimui, tiek inžinerinės kūrybinės individualios ar grupinės veiklos vykdymui pritaikytose erdvėse. Įsigyta trūkstama laboratorinė įranga, reikalinga praktiniams studentų įgūdžiams lavinti, leis studentams įgyti visapusišką, po studijų baigimo praktinio darbo kokybę užtikrinantį išsilavinimą. Modernizuota studijų infrastruktūra (jau veikiantis multidisciplininis centras ir kuriamas Atviros prieigos modernių komunikavimo technologijų centras), interaktyvūs studijų bei inžinerinės kūrybinės veiklos skatinimo metodai darys teigiamą įtaką studijuojančiųjų motyvacijai ir stojančiųjų į technologijų srities studijų programoms pritraukti. Įgyvendinus projekto veiklas bus išspręstos kolegijai aktualios problemos, susijusios su infrastruktūra, todėl pagerės mokymosi aplinka, bus sudarytos sąlygos mokytis ir dirbti kokybiškai įrengtoje, poreikius atitinkančioje, šiuolaikiškoje aplinkoje, efektyviai naudoti interaktyvius į studentą orientuotus didaktinius studijų metodus, vykdyti srautines paskaitas bei seminarus tam pritaikytose auditorijose. Studentams bus suteikta galimybė naudotis modernios, atviros bibliotekos bei skaityklos paslaugomis, pilnai išnaudoti turimus kolegijos išteklius – prenumeruojamus techninės pakraipos periodinius leidinius, turimą literatūrą bei naudotis KTK turimais kompiuteriais. Techninių paslaugų centras leis kolegijos studentams bei dėstytojams greitai ir efektyviai naudotis spausdinimo paslaugomis. Studentams bus sudarytos sąlygos, kuriant inžinerinius projektinius darbus, dirbti patrauklioje aplinkoje, pritaikytoje tiek individualiam, tiek grupiniam kūrybiniam darbui. Naujos laboratorijos leis kokybiškai įgyvendinti 2016 m. pradėtą vykdyti Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo programą bei elektrotechnikos dalyką, kurį mokosi kone visų studijų programų studentai, kadangi studentai galės įgyti jiems būtinus praktinius įgūdžius. Inovatyvių statybos technologijų teorinio – praktinio mokymo laboratorija, kurioje bus atliekamos praktinės užduotys, tyrimai, laboratoriniai darbai bei teorinis mokymas, Statybos inžinerijos, Kelių inžinerijos ir Paveldo statinių inžinerijos studentams taip pat leis įgyti reikiamus praktinius įgūdžius bei teorines žinias, taip užtikrinant kokybišką studijų programų įgyvendinimą. Taip pat bus efektyviau išnaudojamos kolegijos patalpos, tausojami energijos bei vandens ištekliai ir laikomasi higienos bei sveikatos normų. Visa tai prisidės prie KTK studijų kokybės gerinimo, studentų motyvacijos mokytis ir tobulėti didinimo, studentų skaičiaus augimo arba palaikymo, kolegijos tarptautiškumo bei konkurentabilumo kitų techninių mokyklų kontekste didinimo.

Numatomos investicijos – 1 020 000  su PVM

Projekto papildymas: Atliepiant Lietuvoje didėjantį inžinerinio išsilavinimo absolventų poreikį Kauno technikos kolegija ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija siekia gerinti inžinerinės krypties absolventų studijų kokybę ir tuo tikslu suderinti studijų programų turinius, vykdyti bendrą taikomąją mokslinę ir eksperimentinę veiklą bei konsoliduoti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius. Tokios partnerystės tikslas – sukurti inžinerijos mokslų studijų programose modernių studijų poreikius atitinkančią infrastruktūrą, konsoliduojant žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius, siekiant abipusiai plėtoti tarpdiscipliniškumą, inovacijas, kūrybinių dirbtuvių organizavimą, vykdyti taikomąją mokslinę, eksperimentinę veiklą.

Partnerystės veikloms įgyvendinti reikalingos apie 800000 EUR (aštuoni šimtai tūkstančių eurų) papildomos lėšos, kurios bus skirtos programinės įrangos įsigijimui, laboratorinės įrangos įsigijimui, inžinerinių laboratorijų fizinės infrastruktūros išplėtimui ir studijų aplinkos pritaikymui studentų komandiniam bei individualiam darbui.

Investavus planuojamas lėšas ir įvykdžius projektines veiklas bus konsoliduoti abiejų kolegijų ištekliai, leisiantys sukurti inžinerijos studijų absolventų praktinių įgūdžių formavimo infrastruktūrą. Studentams bus užtikrintos platesnių praktinių įgūdžių formavimo galimybės dalyvaujant bendruose tarpdisciplininiuose projektuose, kūrybinėse dirbtuvėse. Studentams ir dėstytojams bus užtikrintos platesnės galimybės vykdyti taikomąją mokslinę, eksperimentinę veiklą.

Studijų kokybės pokyčio kontekste atsivers ir platesnės mokslo-verslo bendradarbiavimo galimybės, įmonių ir viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos, naujų technologijų, naudojamų praktinėje veikloje panaudojimo studijų procese galimybės.

Moderni studijų infrastruktūra bus naudojama abiejų kolegijų vykdomose Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų kryptyse: Statybos inžinerija, Mechanikos inžinerija, Elektronikos inžinerija, Energijos inžinerija, Elektros inžinerija.

2020 m. Atviros prieigos modernių komunikavimo technologijų centro integravimas į kolegijos Multidisciplininį mokymo centrą Kauno technikos kolegijoje“.

Papildyto projekto vykdytojas: Kauno technikos kolegija.

Trumpa problematika: Studijų infrastruktūros ir įrangos nepakankamumas esamiems studijų ir taikomosios veiklos poreikiams tenkinti – itin aktuali Kauno technikos kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos problema, dėl kurios kolegijos ne visada gali sudaryti mokymo(si) ar taikomosios veiklos sąlygas, būtinas aukštos kokybės studijoms užtikrinti. Ši problema yra kompleksinė ir sąlygoja kitas, projekto veiklomis sprendžiamas, problemas.

Projekto tikslas: Projektu siekiama atnaujinant bei įsigyjant trūkstamą kolegijų studijų procesams reikalingą infrastruktūrą, pagerinti Kauno technikos kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų kokybę. Įgyvendinant projektą siekiama sukurti integruotą modernią studijų ir praktinių įgūdžių ugdymo bazę, kuri maksimaliai tenkintų studijų programų tikslų realizavimą.

Uždaviniai: Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Kauno technikos kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų procesui skirtą infrastruktūrą (įrengti ir suremontuoti studijoms skirtas KTK patalpas bei įsigyti studijų procesui reikiamus baldus ir įrangą VTDK ir KTK), kas leis pagerinti mokymosi aplinkos bei teikiamų studijų paslaugų kokybę.

Projekto veiklos:

 1. įrengti ir suremontuoti studijoms skirtas patalpas;
 2. įsigyti studijų procesui reikiamus baldus ir įrangą.

Projekto tikslinės grupės: Didžiausia KTK studijoms skirtos infrastruktūros naudotojų grupė – KTK studentų grupės, numatomos Kauno technikos kolegijos statute - pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų studentai bei dalinių studijų studentai, besimokantys pagal studijų programos dalį.  Taip pat – mainų studentai, atvykstantys studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, kolegijos dėstytojai, renginių, seminarų metu kolegijoje besilankantys svečiai. 2019 m. KTK studijavo 1361 studentai. Pagrindinė tikslinė papildomų projekto investicijų grupė KTK – studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ studentai. 2019 m. bendras programos studentų skaičius siekė 144.

VTDK studijų infrastruktūra naudojasi akademinė bendruomenė. Akademinę bendruomenę sudaro studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai. Pagrindinė tikslinė papildomų projekto investicijų grupė VTDK yra visų studijų programų studentai - asmenys, studijuojantys VTDK pagal studijų programas. Studijų metu studentai turi teisę naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studijų įranga ir priemonėmis. 2019 m. kolegijoje studijavo 1996 studentai.

Papildomų investicijų projektui naudą patirs šios tikslinės grupės:

 • 144 KTK studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ studentai (įskaitant Erasmus+ mainų studentus, studijuojančius KTK);
 • 8 KTK studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ dėstytojai;
 • 1996 VTDK studijų programų studentai;
 • 162 VTDK studijų programų dėstytojai.


Laukiami rezultatai: Projekto papildomomis investicijomis sukurti rezultatai prisidės prie galimybės KTK ir VTDK įgyvendini aukštos kokybės studijų programas, kurti modernią, poreikius atitinkančią studijų aplinką, didinti kolegijų tarptautiškumą, konkurentabilumą bei patrauklumą, taip sudarant sąlygas rengti aukščiausios kvalifikacijos menų ir inžinerijos mokslų specialistus. Siekiant numatyto projekto tikslo bei įgyvendinant projekto veiklas planuojamas pasiekti rezultatas:

 • sudarytos geresnės sąlygos mokytis ir dirbti kokybiškai įrengtoje, poreikius atitinkančioje, šiuolaikiškoje aplinkoje;
 • sudarytos sąlygos, naudojantis modernia laboratorine įranga ir šiuolaikiškais didaktiniais metodais, įgyti būtinas teorines žinias bei praktinius įgūdžius;
 • modernizuotos ir prie šiuolaikinių mokymo/-si poreikių pritaikytos KTK Orlaivių laboratorijos patalpos/erdvės skirtos mokymo/-si procesui, atnaujinta mokymosi infrastruktūra, kuri atitinka higienos normos reikalavimus;
 • pagerinta/atnaujinta mokymo/-si procesui reikalinga įranga VTDK ir KTK.

Projekto biudžetas:

 • Įgyvendinant projektą numatomos investicijos – 1 818 067,89 Eur su PVM
 • Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. liepos mėn. pabaigos.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 patvirtintos „Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos“ nuostatomis, sudaryta Centrinės valdžios viešojo pastato atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą paskolos iš Energijos efektyvumo fondo lėšų sutartis Nr. 42/CVVP-PO81/10/F22-067 tarp UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir VšĮ Kauno technikos kolegija.

Remiantis paskolos sutartimi, buvo atlikti projektavimo darbai (rangovas UAB Simper) ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai (rangovas UAB Rekonsta).

Visos su Projekto įgyvendinimu susijusios Projekto veiklos ir tinkamos finansuoti paskolos lėšomis išlaidos patirtos iki Paskolos panaudojimo termino pabaigos, nurodytos Sutarties Specialiosiose sąlygose, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Atnaujintam pastatui suteikta C pastato energinio naudingumo klasė.

Kauno technikos kolegija prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo atlikdama Kauno regiono darbo rinkos poreikių tyrimą, kuriame analizavo mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimą, padėjo partneriams – Ventspilio technikumui atnaujinti elektrikų ir mašinų technikų studijų programas, remiantis modulinio mokymo programos diegimo metodika. Taip pat į šį projektą buvo įtraukti ir Kolegijos bei Ventspilio technikumo studentai, kurie pasikeisdami dalyvavo įvairiuose mokymuose, meistriškumo konkursuose bei lankėsi pramonės įmonėse, kur galėjo realiai susipažinti su jų veikloje naudojamomis technologijomis.

Projekto metu sukurtus rezultatus galite parsisiųsti čia:

Kauno technikos kolegijos projektas „Technologijų srities Multidisciplininio praktinio mokymo centro įkūrimas“ studijų paslaugų informacinės sistemos įdiegimui vykdomas pagal VP3 „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos“ prioriteto VP3-2 „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ uždavinio VP3-2.2 „Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje“ priemonę VP3-2.2-ŠMM-15-K „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“.

VšĮ Lietuvos verslo kolegija įgyvendina projektą ,,Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose " Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006

Šio projekto tikslas: neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose.

Projekte dalyvauja 8 partneriai: Kauno technikos kolegija, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Kolpingo kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, LCC Tarptautinis universitetas, Panevėžio kolegija, Žemaitijos kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija.

Projekto gauti rezultatai padės įgyvendinti ir tobulinti partnerių vykdomas studijų programas: Įstaigų ir įmonių administravimo, Verslo procesų vadybos, Buhalterinės apskaitos, Taikomosios informatikos ir partnerių studijų programas.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 2 prioritetas ,,Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės ,,Studijų sistemos efektyvumo didinimas". Projektui skirta 915 386 Lt. parama.