Mokslo taikomoji veikla kolegijoje organizuojama ir vykdoma vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo įstatymo nuostatomis, Kauno technikos strategija 2018-2023 m., Kauno technikos kolegijos Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros reglamentu bei taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa 2018-2021 m. (patvirtinta KTK Akademinės tarybos 2018-04-28 protokolo Nr. V18-47; redakcija: 2019-10-29 protokolo Nr. V18-116).

Tikslas

Didinti taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros efektyvumą plečiant užsakomųjų tyrimų regionui kryptis.

Uždaviniai 
 • Užtikrinti mokslo ir studijų vienovę.
 • Rengti ir įgyvendinti kolegijai finansiškai naudingas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas šalies, regiono ūkio subjektams.
 • Dalyvauti tarptautinėse bei nacionalinėse taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose.
 • Plėtoti dėstytojų mokslinės kvalifikacijos tobulinimą ir tyrimo gebėjimų ugdymą/si.
 • Kryptingai vykdyti taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą.

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės veiklos kryptys:

 • Užsakomoji veikla šalies, regiono ūkio subjektams;
 • Taikomųjų tyrimų rezultatų sklaida tarptautiniuose ir šalies leidiniuose.

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros tematinės kryptys:

 • Elektronikos ir elektros inžinerinių sistemų kūrimas ir tyrimai.
 • Ekologiškų transporto priemonių bei transporto priemonių sistemų technologiniai tyrimai.
 • Šiuolaikinių medžiagų apdirbimo technologijų efektyvumo tyrimai.
 • Orlaivių funkcinių sistemų ir konstrukcinių elementų būklės diagnostiniai tyrimai. 
 • Pažangios statybos, inžinerinių sprendimų efektyvumo ir inovacijų diegimo užtikrinant darnios statybos principus statybos ir kelių inžinerijoje, tyrimai.
 • Specialistų rengimo ir poreikių tyrimai.
 • Edukaciniai, studijų kokybės užtikrinimo ir vertinimo tyrimai.