Straipsniai publikavimui priimami:
giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt
 
Arba gali būti siunčiami adresu:
Viešoji įstaiga Kauno technikos kolegija
Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercionalizavimo skyrius
Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas

Visais skaitytojams ir būsimiems autoriams rūpimais klausimais siūlome kreiptis į redkolegiją el. paštais:

Vyriausioji redaktorė 
Dr. Lina Girdauskienė,
el. paštas: lina.girdauskiene@edu.ktk.lt

Vykdančioji redaktorė
dr. Giedrė Adomavičienė,
mob. tel. +370 61157620
el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

 

Gerbiamiems skaitytojams pristatome naują mokslinį-periodinį žurnalą „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“ (ISSN 2029-9303), kurį leidžia Kauno technikos kolegija nuo 2012 m. Leidinys patalpintas į Index Copernicus Journals Master List duomenų bazę. 

Šio žurnalo leidybos poreikį inspiravo intensyvus žinių ir informacinės visuomenės kokybių siekis, lydimas įvairių technologinių, politinių, socialinių, bei kultūrinių pasikeitimų, kurie neišvengiamai turi įtakos spartėjančiai mokslo ir veiklos pasaulio integracijai.

Žurnale spausdinami technologijų, socialinių, humanitarinių ir fizinių mokslų sričių straipsniai, kuriuose nagrinėjamos inovatyvios inžinerinės ir edukacinės technologijos turinčios įtakos specialistų, tenkinančių nuolat kintančios darbo rinkos poreikius, rengimui.

Žurnale spausdinami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų. Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai. Tikimės, jog visi spausdinami straipsniai bus aktualūs ir įdomūs skaitytojams. Informuojame skaitytojus bei autorius, jog šis mokslinis-periodinis leidinys publikuojamas kiekvieno pusmečio pabaigoje.

Atnaujinta: redakcinė kolegija.


Informacija autoriams