Straipsniai publikavimui priimami:
giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt
 
Arba gali būti siunčiami adresu:
Viešoji įstaiga Kauno technikos kolegija
Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercionalizavimo skyrius
Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas

 

MOKSLINĖ KONFERENCIJA
PRAMONĖS IR MOKSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI

2023-11-30

Konferencijos organizatoriai: Kauno technikos kolegija kartu su socialiniais partneriais. Konferencija vyks nuotoliniu būdu naudojant Zoom platformą.

KONFERENCIJOS TEMATINĖS KRYPTYS:

 • Inovacijos šiuolaikinės statybos, kelių tiesimo sektoriuje.
 • Eletronikos ir elektros inžinerijos krypties naujovės bei perspektyvos 
  moksle ir pramonėje.
 • Transporto ir mechanikos inžinerijos inovacijos moksle ir pramonėje.
 • Technologinės ir ekspertinės inovacijos aeronautikos inžinerijos srityje.
 • Edukacinės inovacijos inžinerijos krypčių specialistų rengime.
 • Profesinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas:
  gerosios praktikos pavyzdžiai.

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „PRAMONĖS IR MOKSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI 2023“
MOKSLINIS KOMITETAS:

Recenzuotų straipsnių rinkinio vyr. redaktorė, mokslinio komiteto vadovė – dr. Giedrė Adomavičienė
Atsakingoji mokslinė sekretorė – dr. Esmeralda Štyps.
Redkolegijos ir mokslinio komiteto nariai:
Dr. Marius Mažeika
Dr. Rosita Norvaišienė
Dr. Donata Putnaitė
Dr. Rasa Žygienė
Dr. Gediminas Daukšys
Dr. Vytenis Naginevičius
Dr. Rūta Jankūnienė

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „PRAMONĖS IR VERSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI” RECENZUOTŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS 2021

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „PRAMONĖS IR VERSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI” RECENZUOTŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS 2022

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „PRAMONĖS IR VERSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI” RECENZUOTŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS 2023

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
INŽINERINĖS IR EDUKACINĖS TECHNOLOGIJOS 2024

2024-04-24

Konferencijos programa

KONFERENCIJOS TEMATINĖS KRYPTYS:

 • elektronikos ir elektros inžinerinių sistemų tyrimai;
 • sausumos ir oro transporto priemonių technologiniai tyrimai;
 • šiuolaikinių medžiagų apdirbimo technologijų efektyvumo
  tyrimai;
 • darnios statybos ir kelių inžinerinių sprendimų tyrimai.

REGISTRACIJA

SVARBI INFORMACIJA APIE PRANEŠIMUS

Konferencijos pranešimų medžiagos pagrindu parengti moksliniai straipsniai gali buti publikuojami moksliniame recenzuojamame žurnale ,,lnžinerinės ir edukacinės technologijos" 2024/1 . Žurnalas įtrauktas į l ndex Copernicus Journals Master List. 

SVARBIOS DATOS
Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus straipsnius atsiųsti e-adresu giedre.adomavičiene@edu.ktk.lt iki birželio 1 d.