Straipsniai publikavimui priimami:
giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt
 
Arba gali būti siunčiami adresu:
Viešoji įstaiga Kauno technikos kolegija
Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercionalizavimo skyrius
Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas

 

MOKSLINĖ KONFERENCIJA
PRAMONĖS IR MOKSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI

2021-11-30

Konferencijos organizatoriai: Kauno technikos kolegija kartu su socialiniais partneriais. Konferencija vyks nuotoliniu būdu naudojant Zoom platformą.

KONFERENCIJOS TEMATINĖS KRYPTYS:

 • Inovacijos šiuolaikinės statybos, kelių tiesimo sektoriuje.
 • Eletronikos ir elektros inžinerijos krypties naujovės bei perspektyvos 
  moksle ir pramonėje.
 • Transporto ir mechanikos inžinerijos inovacijos moksle ir pramonėje.
 • Technologinės ir ekspertinės inovacijos aeronautikos inžinerijos srityje.
 • Edukacinės inovacijos inžinerijos krypčių specialistų rengime.
 • Profesinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas:
  gerosios praktikos pavyzdžiai.

REGISTRACIJA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSTTQdiY_oFeZu9FrCSqjrNGweR8YbSFDIwb468MB97W7AUA/viewform 
Registracija vyks iki 2021 metų lapkričio 10 dienos.

SVARBI INFORMACIJA APIE PRANEŠIMUS
Konferencijos pranešimų medžiagos pagrindu parengti ir mokslinio komiteto 
narių teigiamą ekspertinį vertinimą gavę straipsniai bus publikuoti recenzuotame konferencijos straipsnių rinkinyje.

SVARBIOS DATOS
Straipsniai priimami iki lapkričio 20 d. Parengtus straipsnius siųsti e-adresu giedre.adomavičiene@edu.ktk.lt 

KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS
Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Lina Girdauskienė.
Pirmininko pavaduotoja – Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė dr. Giedrė Adomavičienė.
Atsakingoji sekretorė – Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo studijų programos studijų programos docentė dr. Esmeralda Štyps.

Nariai:

 • Dr. Donata Putnaitė, Medžiagų apdirbimo inžinerijos studijų programos kuratorė.
 • Dr. Rasa  Žygienė, Autotransporto elektronika studijų programos kuratorė.
 • Regina Motienė, Kelių inžinerijos  studijų programos kuratorė.
 • Dr. Gediminas Daukšys, Elektros energetika studijų programos kuratorius.
 • Dr. Vytenis Naginevičius, Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo studijų programos kuratorius.
 • Dr. Marius Mažeika, Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos kuratorius.
 • Dr. Rūta Jankūnienė, Elektronikos technikos studijų programos koordinatorė.
 • Dr. Rosita Norvaišienė, Statybos inžinerijos studijų programos docentė.

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „PRAMONĖS IR VERSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI” RECENZUOTŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS 2021

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „PRAMONĖS IR VERSLO SINERGIJA TVARIAI ATEIČIAI” RECENZUOTŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS 2022

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
INŽINERINĖS IR EDUKACINĖS TECHNOLOGIJOS 2022

2022-04-28

Konferencijos programa

Konferencijos organizatoriai: Kauno technikos kolegija, Lietuvos Inžinerinės pramonės asociacija. Konferencija vyks nuotoliniu būdu naudojant Zoom platformą.

KONFERENCIJOS TEMATINĖS KRYPTYS:

 • inžinerinės pažangos politika ir strategija;
 • elektronikos ir elektros inžinerijos krypties naujovės bei perspektyvos moksle ir pramonėje;
 • inovacijos šiuolaikinės statybos, kelių tiesimo sektoriuje;
 • inovacijos sausumos ir oro transporto bei mechanikos inžinerijos kryptyje;
 • edukacinės inovacijos inžinerijos krypčių specialistų rengime;
 • studentų tyriminių kompetencijų ugdymas: gerosios praktikos pavyzdžiai.

REGISTRACIJA
https://forms.office.com/r/HMfufBqTQu
Registracija vyks iki 2022 metų balandžio 4 dienos.

SVARBI INFORMACIJA APIE PRANEŠIMUS
Konferencijos pranešimų medžiagos pagrindu parengti moksliniai straipsniai gali būti publikuojami moksliniame recenzuojamame žurnale „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“ 2022/1. Žurnalas įtrauktas į Index Copernicus Journals Master List.

SVARBIOS DATOS
Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus straipsnius ir pranešimų tezes atsiųsti e-adresu giedre.adomavičiene@edu.ktk.lt iki birželio 10 d.

KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Lina Girdauskienė (Kauno technikos kolegija)
Atsakingoji sekretorė – Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė dr. Giedrė Adomavičienė (Kauno technikos kolegija)

Nariai:

 • PhD, Dr. Ali Can, Karabuk universitas (Turkija)
 • PhD, Dr. Roger Howard Taylor, VIA Universitetas-kolegija (Danija)
 • Dr.-Ing. Andreas Wenzel, Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitetas (Vokietija)
 • Assoc. prof., researcher Viktoras Gutakovskis, Rygos technikos universitetas (Latvija)
 • Dr. Slawomir Wierzbicki, Varmijos Mozūrų universitetas, Lenkija
 • Doc., dr. Jonas Matijošius, VilniusTech
 • Doc., dr. Alfredas Rimkus, VilniusTech
 • Dr. Vitalija Bartusevičienė, Utenos kolegija
 • Dr. Rasa Žygienė, Kauno technikos kolegija
 • Dr. Andrius Dargužis, Kauno technikos kolegija
 • Dr. Ramūnas Skvireckas, Kauno technikos kolegija
 • Dr. Donata Putnaitė, Kauno technikos kolegija
 • Dr. Rosita Norvaišienė, Kauno technikos kolegija
 • Dr. Darius Kybartas, Kauno technikos kolegija
 • Dr. Gediminas Daukšys, Kauno technikos kolegija