PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMAS

Dėstytojų mokslo, mokomosios, mokslo populiarinimo ir kitos publikacijos yra registruojamos eLABa sistemos Publikacijų duomenų bazėje 2019 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-143.

Publikacijas galima registruoti dviem būdais:

  • Autorius savarankiškai užregistruoja publikaciją eLABa Publikacijų duomenų bazėje. Registruojant pirmą kartą, reikia naudotis instrukcija: publikacijos registravimas eLABa PDB arba mokymų vaizdine informacija. Priskiriant publikacijos rūšį, reikia naudotis eLABa publikacijų tipų klasifikatoriumi. Priskiriant mokslo sritį ir kryptį, reikia naudotis mokslo krypčių sąrašu. Pateiktą informaciją tikrina, papildo ir jos viešinimą duomenų bazėje patvirtina bibliotekos darbuotojas.

  • Bibliotekos darbuotojas užregistruoja publikaciją eLABa Publikacijų duomenų bazėje. Šiuo atveju, autorius turi užpildyti publikacijos registravimo formą ir atsiųsti publikacijos kopiją arba publikacijos interneto nuorodą. 

KTK publikacijų registravimo forma 

*Užpildžius formą, publikacija į eLABA talpyklą įkels bibliotekos darbuotojas

Visais iškylančiais klausimais rašykite adresu: dziuginta.baltrusiene@edu.ktk.lt