Prenumeruojamos duomenų bazės

EBSCO PUBLISHING
Tai daugiatomis, viso mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas, pasiūlytas Lietuvai kaip eIFL projekto dalyvei. Pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, moksliniai žurnalai, populiaraus turinio viso teksto regioniniai Amerikos dienraščiai bei periodiniai leidiniai, kurių duomenys atnaujinami kasdien. Yra galimybė ieškoti vaizdinės informacijos. Dauguma
informacijos pateikta anglų kalba,  kalbantiems kitomis kalbomis pravers elektroniniai vertėjai.

Prisijungimas prie DB adresu: search.epnet.com 
EBSCO EBOOK
EBSCO eBook Academic Collection virš 200 tūkst. el. knygų iš įvairių sričių duomenų bazė.

Prisijungimas prie DB adresu: web.p.ebscohost.com
EMERALD
Ši duomenų bazė apima šias sritis: marketingą, vadybą, žmogiškuosius išteklius, kokybę, nuosavybės teisę,  gamybą ir ekonomiką, bibliotekas ir informacines paslaugas, informacijos vadybą, mokymą ir švietimą bei inžineriją. Prieiga prie visateksčių dokumentų yra mokama.

Prisijungimas prie DB adresu: www.emeraldinsight.com/ 
TAYLOR & FRANCIS ONLINE LIBRARY
Suteikiama prieiga prie daugiau nei tūkstančio mokslinių ekonomikos, švietimo, teisės, filosofijos, istorijos, sociologijos, politikos mokslų ir kitų sričių pilno teksto žurnalų.

Prisijungimas prie DB adresu: https://www.tandfonline.com/

Testuojamos duomenų bazės

Prenumeruojamomis (licencijuotomis) duomenų bazėmis galima naudotis namuose ar kitur (ne kolegijos kompiuteriuose) prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN. 

KTK VPN Prisijungimas


Naudojant informacijos išteklius duomenų bazėse, vartotojui draudžiama:
 

  • prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
  • rastą informaciją naudoti komerciniais tikslais;
  • siųsti ir išsisaugoti didelius informacijos kiekius.