PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS KMAIK REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE KTK BŪDU SĄLYGAS, BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ IR PAVADINIMO PAKEITIMĄ

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS KMAIK REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE KTK BŪDU SĄLYGAS, BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ IR PAVADINIMO PAKEITIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 140 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimi bei 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsniu, Kauno technikos kolegijos statuto 142 straipsniu ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statuto 107 straipsniu, pranešame, kad yra parengtos VšĮ „Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija“ reorganizavimo jungimo būdu prijungiant viešąją įstaigą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją prie viešosios įstaigos Kauno technikos kolegijos sąlygos ir numatomas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos reorganizavimas prijungimo prie Kauno technikos kolegijos būdu. Po reorganizavimo veiksiančios kolegijos pavadinimas – viešoji įstaiga Lietuvos inžinerijos kolegija.

Vyriausybės nutarimas

Reorganizavimo sąlygos

Lietuvos inžinerijos kolegijos statutas

Nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, sąrašas


 

◀ Grįžti į Naujienos