Nuo liepos 1 d. Kaune pradės veikti Lietuvos inžinerijos kolegija

Nuo liepos 1 d. Kaune pradės veikti Lietuvos inžinerijos kolegija

Nuo liepos 1 d. reorganizuojamos kolegijos Vilniuje ir Kaune pagal Vyriausybės jau anksčiau patvirtintą valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą. Kaip skelbta anksčiau, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija jungiasi prie Vilniaus kolegijos, o Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija bei Kauno technikos kolegija jungiasi į vieną Lietuvos inžinerijos kolegiją. Kolegijų jungimosi datas šiandien patvirtino Vyriausybė.

Vilniuje stiprinamos inžinerinės ir meno studijos

Vilniaus kolegijos studijų programų paketas pasipildys integruojamomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos inžinerijos bei dizaino studijų krypčių programos.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai prisijungus prie Vilniaus kolegijos, aukštojoje mokykloje planuojama plėtoti mokslo centrus ir stiprinti taikomąją mokslinę veiklą inžinerijos bei meno srityse. Ir toliau bus vykdomos inžinerijos mokslų studijos: statybos, automobilių ir geležinkelio transporto, energetikos ir kt. studijos, plėtojamas technologijų mokslas.

Naujai įrengtose laboratorijose bus plėtojama mokslinių tyrimų veikla, siekiant proveržio inžinerijos mokslo, taikomojo meno kryptyse. Taip pat planuojama telkti Menų fakultetą, kurti menų akademinį miestelį kaimynystėje su Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla.

Kaune kursis stiprus inžinerinių kompetencijų centras

Kauno technikos kolegijai ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai susijungus į vieną aukštąją mokyklą planuojama ne tik atnaujinti turimą studijų bazę, bet ir atnaujinti laboratorijų infrastruktūrą, kurti naują Elektronikos ir medžiagų apdirbimo inžinerijos laboratoriją.

Tai leis įtraukti daugiau studentų į taikomuosius mokslinius tyrimus, suteikti jiems žinių apie naujausias technologijas, ugdyti darbo rinkos poreikius atitinkančias inžinerines studentų kompetencijas, atliekant įvairius tyrimus teikti paslaugas verslui.

Lietuvos inžinerijos kolegijoje rengiamasi į studijų programas įtraukti dirbtiniu intelektu paremtų modulių, daugiau skaitmeninių įrankių. Daugiau dėmesio bus skiriama tvariai inžinerijai, investuojama į akademinio personalo kompetencijų vystymą.

Informacija stojantiesiems

Reorganizavimo data neturės įtakos studentų priėmimo procesui, studentų priėmimas vyks įprastai per bendrojo priėmimo sistemą.

Stojantiesiems į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją, Kauno technikos kolegiją bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, kaip ir anksčiau, pildant priėmimo prašymus reikia rinktis šias aukštąsias mokyklas, priėmimas vyksta būtent į jas.

Stojantieji į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją bus informuojami, kad nuo liepos 1 d. kolegija prijungiama prie Vilniaus kolegijos ir studijų sutartys bus pasirašomos su Vilniaus kolegija. Užbaigus studijas, bus suteikiamas Vilniaus kolegijos diplomas.

Stojantieji į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją bei Kauno technikos kolegiją bus informuojami, kad nuo liepos 1 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija prijungiama prie pavadinimą keičiančios Kauno technikos kolegijos ir studijų sutartys bus pasirašomos su Lietuvos inžinerijos kolegija. Užbaigus studijas, absolventai gaus Lietuvos inžinerijos kolegijos diplomą.

Įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas

Siekdama gerinti koleginių studijų kokybę, Vyriausybė yra patvirtinusi 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kuriame valstybinėms kolegijoms keliami veiklos tikslai.

Plane įtvirtinta, kad ne mažiau kaip pusė valstybinių kolegijų dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį, susijusią su dėstomuoju dalyku, o praktiniam rengimui turi būti skiriama ne mažiau kaip trečdalis studijų programos apimties. Tai reiškia, kad praktiniam rengimui bus skiriama ne mažiau kaip 1 metai.

Taip pat numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Toks sutelkimas svarbus formuojant ir išlaikant stiprų dėstytojų branduolį, užtikrinant kokybiškoms studijoms būtiną infrastruktūrą.

Įgyvendinant kolegijų stiprinimo planą patvirtinta, kad Alytaus kolegija nuo liepos 1 d. jungiasi prie Kauno kolegijos, įstojusieji studijų sutartis pasirašys jau su Kauno kolegija. Nuo spalio 1 d. Marijampolės kolegija jungiasi prie Mykolo Romerio universiteto, o Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – prie VILNIUS TECH.

◀ Grįžti į Naujienos