Aukštoji viešąsias paslaugas teikianti švietimo institucija, rengianti techninės inžinerinės krypties specialistus. Absolventams, baigusiems kolegines studijas, suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Šalia formalių koleginių studijų Kauno technikos kolegija teikia formalaus kvalifikacijos tobulinimo ir neformalaus suaugusiųjų mokymo bei švietimo paslaugas.

Kolegija yra atvira visuomenei: rengiamų kursų, seminarų, konferencijų metu dalijasi sukaupta materialine baze bei žmogiškaisiais ištekliais.


Kolegija - lyderė, priklausanti Baltijos šalių techniškųjų aukštųjų mokyklų elitui ir rengianti aukštos kvalifikacijos techninės inžinerinės krypties specialistus bei vykdanti pažangią plėtrą savo regione.

Inžinerinės kompetencijos sumanios visuomenės gerovei.

Šiuo metu kolegijoje realizuojama 10 studijų programų. Jos yra aktualios tiek Kauno regiono, tiek ir visos respublikos įmonėms, kurios susijusios su autotransporto, medžiagų apdirbimo, mechanikos, elektronikos ir energetikos bei statybos ir kelių inžinerijos sritimis.

Studijų programų realizavimo ir plėtros strategija grindžiama aktualiomis darbo rinkos kaitos tendencijomis ir specialistų poreikiu. 2010 – 2016 metais perspektyviausiomis specialybėmis Lietuvos ir globaliame kontekste skelbiamos inžinerinės specialybės.

KTK absolventų studijų rezultatai leidžia ne tik sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje, bet ir tęsti studijas magistrantūroje.

IT panaudojimas ir kolegijos kompiuterių virtualūs tinklai, jų techninės ir programinės galimybės bei plėtra užtikrina informacijos komunikaciją bei pagerina metodinių priemonių prieinamumą studijuojantiems bei personalui.

KTK yra subūrusi profesionalių pedagogų kolektyvą, kurio struktūra pagal išsilavinimo kriterijų ir praktinė patirtis gamyboje, atitinkanti dėstomo dalyko sritį, įgalina užtikrinti aukštą studijų realizavimo kokybę bei perspektyvinę mokslo taikomosios veiklos plėtrą.

Sukurtas partnerystės tinklas, apjungiantis tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių švietimo institucijas, darbo rinkos socialinius partnerius. Tarptautinis bendradarbiavimas vyksta su 17 užsienio aukštųjų mokyklų iš 9 pasaulio šalių. Kolegijos studentai ir dėstytojai turi galimybę dalyvauti tarptautinėse programose, tobulinti savo tarpkultūrinę bei profesinę kompetencijas.

Kolegijoje vykdomos mokslo taikomosios veiklos rezultatai reikšmingi Kauno regiono bei visos šalies ūkio  raidai. Šioje veikloje dalyvauja kolegijos socialiniai partneriai ir studentai: didelė dalis baigiamųjų darbų grindžiami tyrimais ir yra įdiegiami praktikoje.