Živilė Guogytė. Pašaukimas rašyti

Živilė Guogytė. Pašaukimas rašyti

Šių metų birželio 20 d. KTK Alumni draugijos atstovai dalyvavo ilgametės Kauno politechnikumo, Kauno aukštesniosios technikos mokyklos, Kauno technikos kolegijos bibliotekos vedėjos Živilės Guogytės 3-osios knygos pristatyme „Seno namo istorijos ir kiti pasipasakojimai“.  

Živilė Guogytė dirbti bibliotekininke į Kauno politechnikumą (dabar Kauno technikos kolegija) atėjo 1977m. ir tęsė mamos Bronės Guogienės pradėtus darbus. Bibliotekininke dirbo iki 2010 m., nuo 1979-2002 m. dirbo bibliotekos vedėja. Parengė gerą pamainą savo darbui – dukrą Džiugintą ir anūkę Gintę, kurios dėkingos už įskiepytą meilę knygoms.

Živilės dėka skaitykloje nuolat buvo rengiamos rašytojų jubiliejinės parodėlės, leidžiami stendai įvairiais meno, literatūros klausimais, buvo organizuojami knygų aptarimai, disputai, susitikimai su aktoriais, rašytojais, dainininkais.

2015 m. Živilė Guogytė išleido knygą “Mano gyvenimo poezija ir proza”, 2016 m. – knygą “Ko laiko smiltys neužpustė …”.

◀ Grįžti į Naujienos