Prisiminimų popietė KTK muziejuje

Prisiminimų popietė KTK muziejuje

Š.m. birželio 6 d. Kauno technikos kolegijos muziejuje pagerbti buvę ilgamečiai mokyklos darbuotojai 2016 m. pabaigoje ir 2017 m. šventę garbingas sukaktis. Jubiliatus pasveikino KTK Inžinerijos mokslų fakulteto dekanas Vytautas Valaitis, muziejaus vadovė Birutė Gakienė. Susirinkusiųjų buvo pagerbti A. Statkevičius, J. Jankauskienė, Ž. Guogytė.  Renginio dalyviai ilgamečiams darbuotojams palinkėjo stiprios sveikatos, ilgų ir prasmingų gyvenimo metų.

 

KTK Alumni draugijos valdybos pirmininkė lekt. Dovilė Martišienė pasidžiaugė, kad tarp garbingų renginio dalyvių yra ir  mokyklos absolventas Stepas-Algirdas Statkevičius. 1958 – 1963 m. S. A. Statkevičius mokėsi Kauno politechnikume ir įgijo laidinių ryšių ir radiofikacijos techniko specialybę.

 

Popietėje buvo pristatytos dvi buvusios ilgametės bibliotekos vedėjos Ž. Guogytės knygos “Mano gyvenimo poezija ir proza” ir “Ko laiko smiltys neužpustė”. Iš knygų buvo skaitomos poezijos ir prozos ištraukos.

 

Renginio dalyviai pagerbė ilgamečio automobilių techninio eksploatavimo specialybės dėstytojo, Kauno politechnikumo (dabar KTK) direktoriaus pavaduotojo gamybiniam mokymui a. a. Algimanto Juozo Valatkos, kuriam balandžio 19 d. būtų suėję 80 metų, atminimą, prisiminė jo pedagoginę ir visuomeninę veiklą, vartė prieš daugelį metų jo darytus dra giškus dėstytojų šaržus.

 

 

Branginkim prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės …

◀ Grįžti į Naujienos