Padėka už kančių ir vilties kryžiaus atstatymą

Padėka už kančių ir vilties kryžiaus atstatymą

   Šių metų rugsėjo 12 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Kauno skyriaus atstovai apsilankė Kauno technikos kolegijos muziejuje, norėdami padėkoti KTK studentams ir darbuotojams už pagalbą atstatant tremtinių kryžių, skirtą į Sibirą ištremtiems lietuviams atminti. Už patriotiškumą, pilietiškumą bei inžinerinius įgūdžius darbuose padėkos raštai buvo įteikti studentams Nerijui Daukšai, Povilui Gurevičiui, Mykolui Kriščiūnui, Ernestui Liuliui, Gediminui Jesėnui, Tomui Silvestravičiui bei KTK darbuotojams Vitaliui Brazauskui, Gintui Bunevičiui, Osvaldui Ledui ir Jūratei Marinionokienei. Tremtiniai padėkojo kolegijos direktoriui Nerijui Varnui ir Inžinerijos mokslų fakulteto dekanui Vytautui Valaičiui bei padovanojo knygą „Tremties vaikai“. „Džiaugiamės, kad suradome Jus, kad atsiranda jaunų žmonių, kurie lengvai, su šypsena ir profesionaliai atlieka kilnius darbus. Puiku, kad kolegija ugdo ne tik gerus specialistus, bet ir gerus žmones“, - kalbėjo svečiai.

 

Daug gražių žodžių apie savo Alma mater KTK muziejuje susirinkusiems renginio dalyviams pasakė kolegijos 1965 m. Metalo apdirbimo (MAP) specialybės absolventas, LPKTS Kauno skyriaus vadovas Juozas Savickas. Apie KTK absolventus ir jų nuveiktus darbus Lietuvai su pasididžiavimu kalbėjo buvusi Seimo narė, LPKTS Kauno miesto Tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

◀ Grįžti į Naujienos