“Kuriančiajai Lietuvos diplomatijai – 100”

“Kuriančiajai Lietuvos diplomatijai – 100”

Šių metų spalio 2 d. grupė Kauno technikos kolegijos bendruomenės senjorų aplankė parodą “Kuriančiajai Lietuvos diplomatijai – 100”, kuri vyksta Vytauto Didžiojo universiteto rektorato rūmuose. Parodą pristatė VDU doktorantas Egidijus Balandis.

Ekspozicijos lankytojai galėjo susipažinti su keturiomis erdvėmis, pristatančiomis Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklą per šimtą metų: 1-oji - pasakoja apie Lietuvos diplomatinės tarnybos ištakas, jos susiformavimą ir veiklą tarpukariu (1918-1940 m.); 2-oji - atkuria užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio (1934-1938) kabineto dvasią; 3-oji - pristato diplomatinės tarnybos veikla egzilio laikotarpiu (1940-1990); 4-oji - skirta diplomatinės tarnybos veiklai 1990-2018 metais.

◀ Grįžti į Naujienos