KTK ALUMNI draugijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

KTK ALUMNI draugijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Šių metų gegužės 8 d. įvyko KTK Alumni draugijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta trijų metų prezidentės, valdybos ir kontrolės komiteto ataskaitos, kurios buvo patvirtintos vienbalsiai. Susirinkimo dalyviai pasidžiaugė, kad pagal žurnalo „Reitingai“ tyrimo antrąjį kriterijų -  alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai – KTK surinkus daugiausiai taškų yra pirmoje vietoje. Susirinkimo metu įvyko prezidento, valdybos ir kontrolės komiteto rinkimai.  

KTK Alumni draugijos prezidente išrinkta KTK dėstytoja Regina Motienė, KTK Alumni valdybos pirmininke – KTK dėstytoja Dovilė Martišienė. KTK Alumni valdybos nariais tapo KTK dėstytojai ir darbuotojai: Sonata Paulauskienė, Artūras Aleksynas, Julius Šaltanis, Ramutė Bražiūnienė bei KTK dėstytojas, UAB „Pramoninės metalo konstrukcijos“ gamybos vadovas Andrius Kozlovas ir KTK direktoriaus deleguota  KTK muziejaus vadovė Birutė Gakienė. KTK Alumni kontrolės komiteto veikla patikėta dėst. Romualdui Gedvilui, Valdui Paulauskui ir KTK bibliotekininkei Daliai Treinienei.

◀ Grįžti į Naujienos