Jubiliatų pagerbimas KTK muziejuje

Jubiliatų pagerbimas KTK muziejuje

     Šių metų gruodžio 5 d. Kauno technikos kolegijos muziejuje pagerbti buvę ilgamečiai mokyklos dėstytojai 2017 m. šventę garbingas sukaktis.  Jubiliatus pasveikino KTK Inžinerijos mokslų fakulteto dekanas Vytautas Valaitis, KTK Alumni draugijos prezidentė Regina Motienė, muziejaus vadovė, KTK Alumni draugijos valdybos narė Birutė Gakienė.  Renginyje buvo pagerbti T. L. Nenortienė (90 m.), J. Sučilienė (85 m.), R. V. Meškelė (80 m.), J. Maksimovas (80 m.), E. Dainytė (75 m.). Gausiai susirinkę renginio dalyviai ilgamečiams dėstytojams linkėjo stiprios sveikatos, ilgų ir prasmingų gyvenimo metų.  Jubiliatai pasidalijo prisiminimais.

 

      KTK Alumni draugijos prezidentė lekt. Regina Motienė pasidžiaugė, kad tarp garbingų renginio jubiliatų yra ir šios mokyklos 1961 m absolventas R. Meškelė.  Jo dukra Vilūnė Meškelytė yra taip pat mūsų mokyklos „Statybos vadybos“ specialybės absolventė.

 

      “Iš skelbimų laikraščiuose sužinojau apie Kauno politechnikumą. Susidomėjau energetiko specialybe. Tik šią specialybę norėjau studijuoti”, - prisimena R. V. Meškelė. “Dažnai prisimenu dėstytojus: A. Šakalį, V. Bastį, A. Leicmoną. Jie labai gerai mums sugebėjo perteikti žinias”.

 

       Kauno politechnikume R. V. Meškelė mokėsi 1958 – 1961 m., įgijo techniko – elektriko specialybę ir pradėjo dirbti KP dėstytojo – laboranto, vėliau dėstytojo pareigose.R. V. Meškelė ne tik dirbo, bet ir gilino savo žinias Kauno politechnikos instituto vakariniame skyriuje, kurį baigė 1967 m., įgydamas inžinieriaus kvalifikaciją. R. V. Meškelė 1961 – 1993 m. Kauno politechnikume, vėliau Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje dirbo elektros energetikos dalykų dėstytoju, elektros matavimų laboratorijos vedėju.Per 32 darbo metus dėstytojas savo nuoširdžiu darbu įnešė didelį indėlį į specialistų rengimą Lietuvoje.

◀ Grįžti į Naujienos