ATE specialybei 70 metų

ATE specialybei 70 metų

    Šiais metais Automobilių techninio eksploatavimo specialybei 70 metų. 1947 m. išleista  pirmoji Transporto mechanikos laida – 6 autotransporto technikai. Kauno politechnikumą baigė 4 šios specialybės laidos. Viso: 51 technikas. 1951 metais specialybės pavadinimas pakeistas į Automobilių remontą ir eksploataciją, o nuo 1979 m. specialybė buvo pavadinta Automobilių techninė priežiūra ir remontas. Nuo 1951 iki 2004 metų Kauno politechnikume, vėliau Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje (nuo 1990 m. iki 2002 m.) ir Kauno technikos kolegijoje (nuo 2002 iki 2004 m.) buvo išleista 5 315 automobilių transporto specialistų.

 

    2002 m. mokykla tapo Kauno technikos kolegija. 2005 m. buvo išleista pirmoji Automobilių techninio eksploatavimo specialybėsabsolventų laida.

 

   1947 – 2017 m.  ATM, KP, KATM, KTK baigė 6 357  absolventai.

 

   2005 – 2017 m. kolegiją baigė 1068 inžinieriai, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą bei profesinio bakalauro diplomą.

 

   Kauno technikos kolegijos bendruomenė didžiuojasi savo alumnais, jų darbais ir pasiekimais.

◀ Grįžti į Naujienos