Statybos ir statinių techninė priežiūra

Vykdome pagrindinės statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas:

  • tikriname, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • kontroliuojame statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • tikriname atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuojame statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • tikriname ir priimame paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • kartu su rangovu rengiame statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
  • atliekame bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuojame specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

 

Vykdome Statinių techninę priežiūrą, kurią sudaro:

  1. nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
  2. statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
  3. pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;
  4. remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Nuolatiniai statinio stebėjimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį, stebėjimus atlieka statinio techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, darbuotojas, kuriam yra pavesta vykdyti nuolatinius statinio stebėjimus. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

Kreiptis:

Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt