Mokymai

 

NEFORMALUS PROFESINIS MOKYMAS | ATSKIRŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ DALYKŲ/MODULIŲ MOKYMASIS 

Kauno technikos kolegijoje organizuojamas suaugusiųjų neformalus profesinis mokymas, sudarant sąlygas suaugusiems asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti turimą kvalifikaciją bei įgyti papildomas kompetencijas.

Kursų organizatoriai lanksčiai reaguoja į besimokančiųjų poreikius: galima derinti kursų vedimo laiką, apimtį. Atsižvelgiant į besimokančiųjų įgūdžius ir jų kompetenciją, mokymai gali būti organizuojami pradedančiųjų ar pažengusiųjų lygmens.

Organizuojame  neformalius mokymus:

 Inžinerinės krypties kursai:

 • Automobilių mechaniko mokymai.
 • Automobilių automatinių pavarų dėžių konstrukcijos ir gedimai.
 • Automobilių benzino įpurškimo sistemų diagnostika.
 • Automobilių diagnostikos pagrindai.
 • Automobilių dyzelinių įpurškimo sistemų diagnostika (Common Rail, siurbliai purkštuvai, elektronikai valdomi siurbliai.
 • Automobilių elektros maitinimo, paleidimo ir uždegimo sistemos.
 • Automobilių kompiuteriniai tinklai.
 • Automobilių stabilumo sistemų diagnostika.
 • Bendros žinios apie CE ženklą elektronikos gaminiams.
 • CE ženklinimas.
 • CNC staklių operatorių mokymai.
 • Darni statyba.  Reikalavimai. Pastatų energinio naudingumo  sertifikavimas. Nauji reikalavimai.
 • Elektrotechninės medžiagos (dielektrikai, izoliacinės medžiagos, laidininkai).
 • Elektrotechnika (elektrotechnikos virtualios laboratorijos Electronics Workbench panaudojimas pratyboms, laboratoriniams darbams).
 • Fluidsim_P programos panaudojimas pneumatikos, elektros pneumatikos grandinių projektavimui ir testavimui.
 • Gaminių sertifikavimas.
 • Hibridinės technologijos automobiliuose.
 • Hidromazgų betoninių ir g/b pagrindinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas.
 • Hidrotechnikos statinių konstrukcijų skaičiavimų kompiuterinės programos.
 • Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos. Reikalavimai, bandymai, montavimo technologija.
 • Kokybės užtikrinimas gamyboje.
 • Kompiuterizuotas technologinis projektavimas.
 • Mechatronikos kursai.
 • Mikrovaldiklių programavimo pagrindai.
 • OBD sistema, išmetamųjų dujų analizė.
 • Pastatų renovacija, modernizavimas.
 • Pneumatikos ir hidraulikos pagrindai.
 • Standartizacija.
 • Statinių pamatų projektavimo kompiuterinės programos.
 • Statinių rekonstrukcijos konstrukciniai sprendimai.
 • Statybinės  sąmatinės dokumentacijos sudarymo mokymai.
 • Suvirinimas anglies dioksido aplinkoje (teorija ir praktika).
 • Suvirinimas elektra (teorija ir praktika).
 • Šlaitų stabilumo įvertinimo principai, šlaitų tvirtinimo metodai.
 • Vandens uostų statinių ir tiltų defektai bei pažaidos, remonto bei rekonstravimo principai.
 • Vaikų žaidimų aikštelių sauga.
 • Žemosios įtampos įrenginių ir elektros instaliacijos montavimas.

Socialinės krypties kursai:

 • Aiškios, suprantamos, patrauklios  kalbos ugdymas.
 • Bendravimo įgūdžių lavinimas (teorija ir praktika).
 • Dokumentų valdymo kursai.
 • Efektyvus komunikavimo gebėjimo ugdymas. Įtaka, konfrontacija ir manipuliacijos darbe.
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimas.
 • Komunikacija švietimo įstaigoje: konfliktų sprendimas.
 • Lietuvių k. mokymas užsienio lietuviams  (užsieniečiams).
 • Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai.
 • Mokymo įstaigos kultūros kūrimas ir valdymas.
 • Paskaitos efektyvumo siekimas, naudojant vaidybos meno metodus.
 • Patrauklus raštingumo mokymas.
 • Pozityvus dalykinis bendravimas. Derybų vedimas.
 • Savęs pažinimas-kelias į sėkmę.
 • Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimas.
 • Statutinių įstaigų veiklos organizavimas ir tobulinimas.
 • Teisėkūros pagrindų įstatymas: naujos galimybės ir pareigos teisės aktų rengėjams.
 • Valstybės tarnybos etikos principai: viešųjų ir privačių interesų derinimo problemos.

Kursus/seminarus veda kvalifikuoti ir didelę patirtį turintys Kauno technikos kolegijos dėstytojai.

Kursus/seminarus galime vesti ir Jūsų pasirinktoje vietoje.

Užsiėmimų laikas – lankstus, pagal dalyvių grupės pageidavimą.
Kursai/seminarai yra mokami.
Pasibaigus mokymams išduodamas mokymo pažymėjimas.

Kreiptis:

Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

 

Atskiros pasirinktos KTK studijų programos dalykų studijos

Jei Jūs norite kelti savo kvalifikaciją ir kompetencijos lygį, bet nenorite arba neturite laiko trejus ar ketverius metus studijuoti visą studijų programą, galite išklausyti atskirą pasirinktos studijų programos dalyką arba dalykų paketą, gauti įvertinimus ir juos patvirtinančią akademinę pažymą. Mokestis priklauso nuo pasirinkto(-ų)  dalyko(-ų) kreditų skaičiaus.

Kreiptis:

Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt