Mokymai

 

FORMALUS PROFESINIS MOKYMAS | NEFORMALUS PROFESINIS MOKYMAS | ATSKIRŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ MOKYMASIS | KOMPETENCIJŲ UŽSKAITYMAS 

Kauno technikos kolegijoje organizuojamas suaugusiųjų formalus ir neformalus profesinis mokymas, sudarant sąlygas suaugusiems asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti turimą kvalifikaciją bei įgyti papildomas kompetencijas.

Organizuojame formalius (licencijuotus) mokymus pagal Švietimo ir mokslo ministerijos išduotas licencijas:

Mokymo programosKodas
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo matuotojo mokymo programa 260052202 
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programa 161086201

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

560086205

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

 560086206

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

 560086209
Gipskartonio montuotojo mokymo programa    262058215
Automobilių elektroniko mokymo programa  362052512

 

Užsiėmimai vyksta Kauno technikos kolegijos auditorijose.
Užsiėmimų laikas – lankstus, pagal dalyvių grupės pageidavimą.
Kursai mokami.

Kreiptis:
Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

 

Organizuojame  neformalius mokymus:

 Inžinerinės krypties kursai:

 • Asmuo, atsakingas už elektros ūkį.
 • Automatinių pavarų dėžių diagnostika.
 • Automobilių benzino įpurškimo sistemų diagnostika.
 • Automobilių diagnostikos pagrindai.
 • Automobilių dyzelinių įpurškimo sistemų diagnostika (Common Rail, siurbliai purkštuvai, elektronikai valdomi siurbliai.
 • Automobilių elektros maitinimo, paleidimo ir uždegimo sistemos.
 • Automobilių kompiuteriniai tinklai.
 • Automobilių stabilumo sistemų diagnostika.
 • Bendros žinios apie CE ženklą elektronikos gaminiams.
 • CE ženklinimas.
 • CNC staklių operatorių mokymai.
 • Darni statyba.  Reikalavimai. Pastatų energinio naudingumo  sertifikavimas. Nauji reikalavimai.
 • Elektrotechninės medžiagos (dielektrikai, izoliacinės medžiagos, laidininkai).
 • Elektrotechnika (elektrotechnikos virtualios laboratorijos Electronics Workbench panaudojimas pratyboms, laboratoriniams darbams).
 • Fluidsim_P programos panaudojimas pneumatikos, elektros pneumatikos grandinių projektavimui ir testavimui.
 • Gaminių sertifikavimas.
 • Hidromazgų betoninių ir g/b pagrindinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas.
 • Hidrotechnikos statinių konstrukcijų skaičiavimų kompiuterinės programos.
 • Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos. Reikalavimai, bandymai, montavimo technologija.
 • Kokybės užtikrinimas gamyboje.
 • Kompiuterizuotas technologinis projektavimas.
 • Mikrovaldiklių programavimo pagrindai.
 • OBD sistema, išmetamųjų dujų analizė.
 • Pastatų renovacija, modernizavimas.
 • Pneumatikos ir hidraulikos pagrindai.
 • Standartizacija.
 • Statinių pamatų projektavimo kompiuterinės programos.
 • Statinių rekonstrukcijos konstrukciniai sprendimai.
 • Statybinės  sąmatinės dokumentacijos sudarymo mokymai.
 • Suvirinimas anglies dioksido aplinkoje (teorija ir praktika).
 • Suvirinimas elektra (teorija ir praktika).
 • Šlaitų stabilumo įvertinimo principai, šlaitų tvirtinimo metodai.
 • Vandens uostų statinių ir tiltų defektai bei pažaidos, remonto bei rekonstravimo principai.
 • Vaikų žaidimų aikštelių sauga.
 • Žemosios įtampos įrenginių ir elektros instaliacijos montavimas.

Socialinės krypties kursai:

 • Aiškios, suprantamos, patrauklios  kalbos ugdymas.
 • Bendravimo įgūdžių lavinimas (teorija ir praktika).
 • Dokumentų valdymo kursai.
 • Efektyvus komunikavimo gebėjimo ugdymas. Įtaka, konfrontacija ir manipuliacijos darbe.
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimas.
 • Komunikacija švietimo įstaigoje: konfliktų sprendimas.
 • Lietuvių k. mokymas užsienio lietuviams  (užsieniečiams).
 • Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai.
 • Mokymo įstaigos kultūros kūrimas ir valdymas.
 • Paskaitos efektyvumo siekimas, naudojant vaidybos meno metodus.
 • Patrauklus raštingumo mokymas.
 • Pozityvus dalykinis bendravimas. Derybų vedimas.
 • Savęs pažinimas-kelias į sėkmę.
 • Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimas.
 • Statutinių įstaigų veiklos organizavimas ir tobulinimas.
 • Teisėkūros pagrindų įstatymas: naujos galimybės ir pareigos teisės aktų rengėjams.
 • Valstybės tarnybos etikos principai: viešųjų ir privačių interesų derinimo problemos.

 

Kursus/seminarus veda kvalifikuoti ir didelę patirtį turintys Kauno technikos kolegijos dėstytojai.

Kursus/seminarus galime vesti ir Jūsų pasirinktoje vietoje.

Užsiėmimų laikas – lankstus, pagal dalyvių grupės pageidavimą.
Kursai/seminarai yra mokami.
Pasibaigus mokymams išduodamas mokymo pažymėjimas.
 

Kreiptis:

Mokslo ir edukacinių projektų vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

Atskiros pasirinktos KTK studijų programos dalykų studijos

Jei Jūs norite kelti savo kvalifikaciją ir kompetencijos lygį, bet nenorite arba neturite laiko trejus ar ketverius metus studijuoti visą studijų programą, galite išklausyti atskirą pasirinktos studijų programos dalyką arba dalykų paketą, gauti įvertinimus ir juos patvirtinančią akademinę pažymą. Mokestis priklauso nuo pasirinkto(-ų)  dalyko(-ų) kreditų skaičiaus.

Kreiptis:

Mokslo ir edukacinių projektų vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Kauno technikos kolegijoje yra įdiegta Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema. Ši procedūra skirta suaugusiems, įgijusiems žinių ir įgūdžių neakademinėje aplinkoje ir siekiantiems, kad jie būtų formaliai įvertinti, pripažinti koleginių studijų rezultatais ir liudijami aukštosios mokyklos išduotu pažymėjimu apie suteiktus studijų kreditus. Asmenims, turintiems tokį pažymėjimą ir pradėjusiems studijuoti Kauno technikos kolegijoje, nebereikia studijuoti pripažintų dalykų.
Studijuojantiems Kauno technikos kolegijoje asmenims įvertinti dalykai įskaitomi kaip kolegijos studijų programos dalyko rezultatai. 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS
Asmenys gali pretenduoti vertinti ir pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi kompetencijas, įgytas:

 • kursų, seminarų, stažuočių, projektų ir kt. metu;
 • neformalaus švietimo programose;
 • darbinėje veikloje;
 • neapmokamame ar savanoriškame darbe;
 • mokantis savarankiškai ir kt.

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS:
Į neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Taip pat asmenys:

 • Neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau kaip 3 metus;
 • Jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, ir dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 metus;
 • Dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijas.

KANDIDATO VEIKSMAI:

 • Registracijos formos užpildymas,
 • Konsultacijos su kolegijos specialistu,
 • Mokymosi pasiekimų ir kompetencijų aplanko (įvairūs kompetencijas patvirtinantys dokumentai, pažymėjimai, veiklos aprašymai ir pan.) rengimas (konsultuojantis su kolegijos paskirtu konsultantu),
 • Dalyvavimas kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.

REGISTRACIJA
Vyksta kandidatų, norinčių įsivertinti šių studijų dalykų kompetencijas registracija.
Kompetencijų pripažinimo procedūra yra mokama.

Užpildytą registracijos formą siųsti el. paštu:  

 

 

Mokslo ir edukacinių projektų vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

arba paštu: Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, Kaunas, LT-50155, faksas: 8 37 333120.