Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų rengimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais ir norminiais dokumentais (taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais, techniniais reglamentais), Jūsų įmonei parengsime:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas
 • Gaisrinės saugos instrukcijas
 • Įmonės darbo tvarkos taisykles
 • Darbo sutartis su darbuotojais
 • Darbo pažymėjimus
 • Įsakymus ir nuostatus, reglamentuojančius įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą
 • Asmens apsaugos priemonių išdavimo-grąžinimo dokumentaciją
 • Darbuotojų sveikatų tikrinimosi organizavimo dokumentus
 • Darbo grafikus
 • Saugaus darbo atlikimo taisykles
 • Darbuotojų mokymo dokumentaciją
 • Asmens apsaugos priemonių išdavimo-grąžinimo tvarką
 • Prevencijos priemones rizikai šalinti ar sumažinti
 • Įmonės darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką
 • Vadovo įsakymus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

Kreiptis:

Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė dr. Giedrė Adomavičienė

mob. tel. +370 61157620, el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt