Statybos inžinerija - 6531EX009

PROGRAMOS FACEBOOK PROFILIS 

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=9837_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Statybos inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas statybos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams, kurti savo verslą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti statinių projektavimui, statybai ir remontui; išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Studijų programoje „Statybos inžinerija“ studijuojami šie dalykai: 

1 kursas

I semestras

II semestras

Užsienio kalba 1

Matematika 1

Fizika

Inžinerinė grafika

Informacinės technologijos

Statybinės medžiagos

Pažintinė praktika

Užsienio kalba 2

Matematika 2

Mechanika

Statybinė kompiuterinė braižyba

Pastatų konstrukcijos

Geodezija

Geodezinių matavimų praktika

2 kursas

III semestras

IV semestras

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)

Įmonių ekonomika ir valdymas

Geotechnika

Miestų planavimas

Statinio konstrukcijos ir informacinis modeliavimas

Semestro darbas 1

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Konstrukcijų skaičiavimas

Inžinerinės sistemos

Statybos technologijos

Semestro darbas 2

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Statybos darbų praktika

3 kursas

V semestras

VI semestras

Statybos organizavimas

Statybos technologiniai ir ekonominiai sprendimai

Aplinkos ir žmonių sauga

Semestro darbas 3

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Gamybinė  praktika

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)

Statybos teisinė dokumentacija

Pastatų remonto technologijos

Statybos valdymas

Pastatų ūkio valdymas

Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas

Kviestiniai lektoriai

Nuotraukos 06

Nerijus Jaras

Projektų vadovas
UAB ROCKWOOL

 

Patirtis  pastatų apšiltinimo srityje. Naujausios žinios apie pastatų apšiltinimo sistemas, jų technologijas, apšiltinimo medžiagas.                                                                                                                       

Giedrius Bindokas

Giedrius Bindokas

Produkto atstovas
SIGA

 

Patirtis pastatų sandarinimo srityje. Teorinės žinios ir praktiniai seminarai studentams apie pastatų sandarumą, jo reikšmę ir svarbą. Vientiso pastatų garo izoliacinio ir priešvėjinio sluoksnių užtikrinimas statybose naudojant pažangias SIGA sandarinimo medžiagas.                                                                             

Virginijus Rabacius PSD

Virginijus Rabačius

Įmonės Virmalda vadovas

MB Virmalda

 

Patirtis vidaus ir lauko remonto technologijų srityje. Naujausios žinios apie pažangias stogų įrengimo, vidaus ir lauko apdailos, remonto technologijas, kultūrinio paveldo paminklų restauravimą.                                      

 

Tarptautinės galimybės
  • Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:

  • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse,

  • pagal dvigubo diplomo sutartį Danijos VIA University College.

Karjeros galimybės

Absolventai gebės dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti darbams. Taip pat jie galės kurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Studijų tęstinumo galimybės

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI