Statybos inžinerija - 6531EX009

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=9837_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Statybos inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas statybos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams, kurti savo verslą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti statinių projektavimui, statybai ir remontui; išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Kviestiniai lektoriai

Nuotraukos 06

Nerijus Jaras

Projektų vadovas
UAB ROCKWOOL

 

Patirtis  pastatų apšiltinimo srityje. Naujausios žinios apie pastatų apšiltinimo sistemas, jų technologijas, apšiltinimo medžiagas.                                                                                                                       

Giedrius Bindokas

Giedrius Bindokas

Produkto atstovas
SIGA

 

Patirtis pastatų sandarinimo srityje. Teorinės žinios ir praktiniai seminarai studentams apie pastatų sandarumą, jo reikšmę ir svarbą. Vientiso pastatų garo izoliacinio ir priešvėjinio sluoksnių užtikrinimas statybose naudojant pažangias SIGA sandarinimo medžiagas.                                                                             

Virginijus Rabacius PSD

Virginijus Rabačius

Įmonės Virmalda vadovas

MB Virmalda

 

Patirtis vidaus ir lauko remonto technologijų srityje. Naujausios žinios apie pažangias stogų įrengimo, vidaus ir lauko apdailos, remonto technologijas, kultūrinio paveldo paminklų restauravimą.                                      

 

Tarptautinės galimybės
  • Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:

  • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse,

  • pagal dvigubo diplomo sutartį Danijos VIA University College.

Karjeros galimybės

Absolventai gebės dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti darbams. Taip pat jie galės kurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Studijų tęstinumo galimybės

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI