Statybos inžinerija

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=9837_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Suteikti būsimiems specialistams tokį išsilavinimą, kad jie:

  • turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų statybos inžinerinei veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose;
  • išsiugdytų poreikį domėtis statybos inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai;
  • būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti;
  • sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti statinių projektavimui, statybai ir remontui; išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti:
  • pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse,
  • pagal dvigubo diplomo sutartį Danijos VIA University College.
Karjeros galimybės Absolventai gebės dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai, remontui ir priežiūrai, parengti statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti darbams. Taip pat jie galės kurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI