Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas - 6531EX007

Išsamiai spie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=81424_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ tikslas yra ruošti specialistus, kurie:

 

  • turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose;

  • išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai,

  • išmanytų orlaivių konstrukcijos elementų, variklio ir kuro sistemų, hidraulinių ir pneumo tinklų, pavarų, orlaivių skrydžių ir nusileidimo sistemų bei jų techninės priežiūros ypatumus;

  • būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti,

  • sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

  • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais aviacijos mechanikos inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

  • Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose ir, konsolidacijos pagrindais, socialinių partnerių bazėje.

  • Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių aeronautikos inžinerijos srities žinių.

  • Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

 

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turės galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės

Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti orlaivių ar sraigtasparnių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.

Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitetuose, realizuojančiuose aeronautikos inžinerijos krypties studijų programas ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas    

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30, įsakymas - SV6-16.