Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas - 6531EX007

PROGRAMOS FACEBOOK PROFILIS  

Išsamiai spie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=81424_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ tikslas yra paruošti specialistus, gebančius dirbti tiriamąjį, technologinį ir ekspertinį darbą aeronautikos inžinerijos srityje, orientuotą į aviacinės technikos ir jų komponentų techninę priežiūrą ir remontą, sraigtasparnių remontą, modernizavimą ir techninį aptarnavimą. 

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

  • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais aviacijos mechanikos inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

  • Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose ir, konsolidacijos pagrindais, socialinių partnerių bazėje.

  • Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių aeronautikos inžinerijos srities žinių.

  • Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ mainų programą.

 Studijų programoje „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ studijuojami šie dalykai: 

1 kursas

I semestras

II semestras

Matematika 1

Fizika

Informacinės technologijos

Aviacijos raida

Mechanika

Elektrotechnikos pagrindai

Aviacinės inžinerinės medžiagos

Užsienio kalba 1

Matematika 2

Inžinerinė grafika

Techniniai matavimai

Aerodinamikos pagrindai

Mokomoji praktika

2 kursas

III semestras

IV semestras

Užsienio kalba 2

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)

Kompiuterinė braižyba

Orlaivių konstrukcijų elementai

Orlaivių funkcinės sistemos

Orlaivių hidraulinės ir pneumatinės sistemos

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Orlaivių navigacinės sistemos

Aviacinės eksploatacinės medžiagos

Kompiuterinės orlaivių sistemos

Orlaivių technologinė praktika

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

3 kursas

V semestras

VI semestras

Aviacinė teisė

Situacijų valdymo psichologija arba Projektų valdymas (galima pasirinkti)

Orlaivių varikliai ir kuro sistemos

Semestro darbas

Orlaivių techninė piežiūra ir remontas

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Aplinkos ir žmonių sauga

Orlaivių sraigtai

Žmogiškieji veiksniai aviacijos technikoje

Orlaivių skrydžio ir nusileidimo sistemos

Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turės galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės

Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti orlaivių ar sraigtasparnių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.

Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitetuose, realizuojančiuose aeronautikos inžinerijos krypties studijų programas ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas    

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30, įsakymas - SV6-16.