Medžiagų apdirbimo inžinerija - 6531EX006

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=2876_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Parengti analitiškai mąstančius, kvalifikuotus automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos specialistus, kompetentingus aukštų technologijų valdymo ir gamybos įrenginių eksploatavimo ir priežiūros žinovus bei praktikus, gebančius profesionaliai taikyti medžiagų apdirbimo metodus, analizuoti ir vertinti technologinius procesus.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje;

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais;

Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose;

Kiekvieną dalyką veda dėstytojai - savo srities specialistai. 

Studijų programos specializacijos:

  • Gamybos technologijų valdymas

Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti gamybos technologijų procesus, kompiuterizuotas mechanizmų valdymo sistemas, parinkti gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus.

  • Gamyba 3D technologijomis

Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti 3D gamybos technologijų procesus įmonėje, parinkti 3D gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus, užtikrinti 3D gamybos procesų kokybę. 

Studijų metu praktikas atliksite modernias technologijas taikančiose apdirbamosios pramonės įmonėse, kuriose jums bus pasiūlytas darbas ir studijų metu. Viena jų UAB "Baltec CNC Technologies".

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais metalo apdirbimo įmonėse, jų padaliniuose, organizuoti gamybos ir remonto procesų planavimo įmonėse modelius, vykdyti įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus kaip įmonės veiklos dalį, kurti nuosavą verslą.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

  DOKUMENTAI