Medžiagų apdirbimo inžinerija - 6531EX006

PROGRAMOS FACEBOOK PROFILIS 

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=2876_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Parengti analitiškai mąstančius, kvalifikuotus automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos specialistus, kompetentingus aukštų technologijų valdymo ir gamybos įrenginių eksploatavimo ir priežiūros žinovus bei praktikus, gebančius profesionaliai taikyti medžiagų apdirbimo metodus, analizuoti ir vertinti technologinius procesus.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Medžiagų apdirbimo inžinerijos studijų programai yra suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, kuris patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant šios srities specialistus;

Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje;

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais;

Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose;

Kiekvieną dalyką veda dėstytojai - savo srities specialistai. 

Studijų programoje „Medžiagų apdirbimo inžinerija" studijuojami šie dalykai:

1 kursas

I semestras

II semestras

Matematika 1

Fizika

Informacinės technologijos

Inžinerinė grafika

Elektrotechnikos pagrindai

Inžinerinės medžiagos

Techniniai matavimai

Matematika 2

Kompiuterinė braižyba

Mechanika

Elektronikos pagrindai

Pjovimo procesai ir įrankiai

Mechatronika ir mechatroninės sistemos

Mokomoji praktika

2 kursas

III semestras

IV semestras

Užsienio kalba 1

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)

Kompiuterinis projektavimas

Gamybos technologijos

Programinės medžiagų apdirbimo sistemos

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Matavimų praktika

Užsienio kalba 2

Teisė

Technologinė konstrukcinių elementų analizė

Semestro darbas 1

Specializacijos dalykas

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Profesinės veiklos praktika

3 kursas

V semestras

VI semestras

Gaminių gamybos technologijos

Įrenginių projektavimas

Semestro darbas 1

Specializacijos dalykas

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Gaminių technologijų praktika

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)

Aplinkos ir žmonių sauga

Verslo ekonomika ir vadyba

Specializacijos dalykas

Specializacijos dalykas

Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas

Studijų programos specializacijos:

Gamybos technologijų valdymas. Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti gamybos technologijų procesus, kompiuterizuotas mechanizmų valdymo sistemas, parinkti gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus.

  • Gamybos paruošimo organizavimas
  • Kompiuterizuotos mechanizmų valdymo sistemos
  • Gamybos įrenginiai
  • Gamybos procesų kokybės valdymas

Gamyba 3D technologijomis. Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti 3D gamybos technologijų procesus įmonėje, parinkti 3D gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus, užtikrinti 3D gamybos procesų kokybę. 

  • Erdvinis programavimas 3D gamybai
  • 3D gamybos proceso organizavimas
  • 3D įrenginiai gamybai
  • 3D gamybos procesų kokybės valdymas

Studijų metu praktikas atliksite modernias technologijas taikančiose apdirbamosios pramonės įmonėse, kuriose jums bus pasiūlytas darbas ir studijų metu. Viena jų UAB "Baltec CNC Technologies".

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais metalo apdirbimo įmonėse, jų padaliniuose, organizuoti gamybos ir remonto procesų planavimo įmonėse modelius, vykdyti įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus kaip įmonės veiklos dalį, kurti nuosavą verslą.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS