Medžiagų apdirbimo inžinerija

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=2876_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Parengti analitiškai mąstančius kvalifikuotus automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos specialistus, kurie:

  • turėtų dalykinių žinių ir supratimą mechanikos inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
  • išmanytų technologinio gamybos programinėmis medžiagų apdirbimo sistemomis ir 3D įrenginiais proceso ypatumus;
  • gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, konstruoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti technologinį gamybos procesą pagal apibrėžtus reikalavimus ir užtikrinti gamybos proceso kokybę;
  • būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

  • Šios srities specialistų šiandien ypač trūksta darbo rinkoje;

  • Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais;

  • Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose;

  • Kiekvieną dalyką veda dėstytojai - savo srities specialistai. 

Studijų programos specializacijos:

  • Gamybos technologijų valdymas.

Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti gamybos technologijų procesus, kompiuterizuotas mechanizmų valdymo sistemas, parinkti gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus.

  • Gamyba 3D technologijomis. 

Specializacijos tikslas – suteikti kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų organizuoti ir valdyti 3D gamybos technologijų procesus įmonėje, parinkti 3D gamybos įrenginius ir įrankius pagal techninius parametrus, užtikrinti 3D gamybos procesų kokybę. 

Studijų metu praktikas atliksite: 

modernias technologijas taikančiose apdirbamosios pramonės įmonėse, kuriose jums bus pasiūlytas darbas ir studijų metu. Viena jų UAB "Baltec CNC Technologies".

 

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Absolventai, įgiję mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės dirbti metalo apdirbimo įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI