Kelių inžinerija - 6531EX035

PROGRAMOS FACEBOOK PROFILIS 

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=7256_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Kelių inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas kelių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams, kurti savo verslą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, vadovauti kelių tiesimo, rekonstravimo, kelio statinių projektavimui ir remontui, išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Studijų programoje „Kelių inžinerija“ studijuojami šie dalykai: 

1 kursas

I semestras

II semestras

Matematika 1

Fizika

Inžinerinė grafika

Statybinės medžiagos

Užsienio kalba 1

Informacinės technologijos

Pažintinė praktika

Matematika 2

Mechanika

Statybinė kompiuterinė braižyba

Geodezija

Užsienio kalba 2

Susisiekimo infrastruktūros pagrindai

Geodezinių matavimų praktika

2 kursas

III semestras

IV semestras

Kelių projektiniai sprendimai 1

Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)

Įmonių ekonomika ir valdymas

Geotechnika

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Nužymėjimo praktika

Kelio statiniai

Kelių projektiniai sprendimai 2

Inžinerinės eismo saugumo priemonės

Semestro darbas 1

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Gamybinė  praktika 1

3 kursas

V semestras

VI semestras

Kelių tiesimas

Technologinių procesų valdymas ir ekonominiai sprendimai

Aplinkos ir žmonių sauga

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Semestro darbas 2

Gamybinė  praktika 2

Profesinis komunikavimas arba Verslo etika (galima pasirinkti)

Statybos teisinė dokumentacija

Kelių priežiūra

Miesto gatvių inžinerija

Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas

Kviestiniai lektoriai

KI 002

Lorenas Makaravičius 

Projektų direktorius
UAB „Kauno keliai“

 

Gatvių projektavimo, tiesimo bei rekonstravimo praktinė patirtis, gatvių tiesybos technologijos procesų ir jų valdymo ypatumai. Projektinės dokumentacijos analizė. Žmonių saugos reikalavimai gatvių tiesimo ar rekonstravimo darbų metu.

 

 

 

 

 

KI 01

Benas Berkmonas

Rytų regiono plėtros direktorius

UAB „Kelprojektas“  

 

Susisiekimo infrastruktūros projektavimo, eismo saugumo priemonių naudojimo  praktinė patirtis. Kelių tinklo planavimo, rekonstravimo, projektavimo darbų organizaciniai, klausimai. Lietuvoje naudojamų, susisiekimo komunikacijoms projektuoti, teisiniai reglamentai, normos, taisyklės standartai ir jų taikymo klausimai.

 

 

 

 

 

Tarptautinės galimybės

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus + studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos, Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus + praktikas užsienio įmonėse.

Karjeros galimybės

Absolventai gebės dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams. Taip pat jie galės sukurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Studijų tęstinumo galimybės

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.Kauno technikos kolegija, atsižvelgdama į darbo rinkoje vykstančius pokyčius bei darbuotojo kompetencijos plėtros ir išlikimo darbo rinkoje prielaidas siūlo būsimiems KTK studentams dalyvauti Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.  www.ktk.lt/verslui-ir-visuomenei/seminarai/.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

Pastabos

Gretutinė studijų šaka – statybos inžinerija.

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS 

DOKUMENTAI