Kelių inžinerija - 6531EX035

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=7256_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Kelių inžinerijos programos, kurią baigus suteikiamas kelių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis tikslas - parengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams, kurti savo verslą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, vadovauti kelių tiesimo, rekonstravimo, kelio statinių projektavimui ir remontui, išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Tarptautinės galimybės

Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus + studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos, Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus + praktikas užsienio įmonėse.

Karjeros galimybės

Absolventai gebės dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams. Taip pat jie galės sukurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.

Studijų tęstinumo galimybės

Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.Kauno technikos kolegija, atsižvelgdama į darbo rinkoje vykstančius pokyčius bei darbuotojo kompetencijos plėtros ir išlikimo darbo rinkoje prielaidas siūlo būsimiems KTK studentams dalyvauti Neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.  www.ktk.lt/verslui-ir-visuomenei/seminarai/.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

Pastabos

Gretutinė studijų šaka – statybos inžinerija.

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS 

DOKUMENTAI