Kelių inžinerija

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=7256_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos, plačios erudicijos kelių inžinerijos specialistus, gebančius:

  • suprasti ir įgyvendinti  kelių, gatvių, kelio statinių projektus ir valdyti kelių inžinerijos technologinius procesus;

  •  taikyti naujausias mokslo žinias ir technologijas organizuojant ir techniškai vadovaujant kelio statinių statybos, kelių ir gatvių tiesimo, jų rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams;

  •  derinti įgytą inžinerinę kompetenciją  su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis;

  • suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, Lietuvos kelių tinklo plėtrai ir saugaus eismo užtikrinimui.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Baigus šią studijų programą, įgyjamas aukštasis išsilavinimas, tampama specialistu, gebančiu dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, vadovauti kelių tiesimo, kelio statinių projektavimui ir remontui; išugdoma kūrybingai mąstanti, gebanti dirbti komandoje asmenybė, galinti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Absolventai gebės dirbti įvairiose kelių inžinerijos srityse, parengti kelių, kelio statinių projektus, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darbams. Taip pat jie galės sukurti savąjį verslą, parengti įmonės (padalinio) verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

Pastabos Gretutinė studijų šaka – statybos inžinerija.

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS 

DOKUMENTAI