Elektros energetika - 6531EX005

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3325_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslas - parengti elektros energetikos objektų projektavimo specifiką išmanančius ir potencialias realizavimo galimybes suvokiančius specialistus, gebančius profesionaliai organizuoti elektros įrenginių montavimo ir priežiūros darbus, gebančius organizuoti elektros energetikos sektoriaus įmonės (padalinio) veiklą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

Suteikiama galimybė pasirinkti vieną iš trijų specializacijų:elektros tinklai ir sistemos, įmonių vidaus tinklai arba transporto elektros sistemos.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ programą.

Kviestiniai lektoriai

Nuotraukos 11

Giedrius Žukauskas

Direktoriaus pavaduotojas, darbų vadovas
UAB Elektromontuotojas

 

Patirtis pastočių ir elektros tinklų projektavimo, eksploatacijos srityje. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas. Elektros tinklų projektavimas.                                                                                                             

Nuotraukos 08

Artūras Merkys

Gamybos vadovas
UAB Elmova

 

Patirtis elektros pastočių projektavimo bei montavimo srityje. Elektros įrenginių montavimas. Skirstomieji ir perdavimo tinklai.                                             

Nuotraukos 05

Karolis Slušnys

Darbų vadovas

MB Elenda 

 

Patirtis elektros įrenginių instaliacijos srityje. Elektros įrenginių montavimas.  Elektros  darbų              praktika.                                                                                   

Nuotraukos 12

Giedrius Petrėtis

Laboratorijos vadovas

UAB TETAS

 

Patirtis elektros įrenginių diagnostikos srityje. Elektros įrenginių diagnostika.                                                

                                                                                              

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais elektros energijos perdavimo, skirstymo ir aptarnavimo įmonėse, projektų ir padalinių vadovais perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų įmonėse, elektros įrenginių montavimo organizacijose ir pramonės įmonėse, kurti savo verslą.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

 

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI