Elektros energetika

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3325_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Suteikti būsimiems specialistams tokį išsilavinimą, kad jie:

  • turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų elektros energetikos inžinerinei veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose;
  • išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to
    taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis;
  • suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai;
  • būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti;
  • sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visa gyvenimą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Elektros energetikos specialybė pasižymi savo universalumu. Studijų programos „Elektros energetika“ absolventai išklauso dalykus ne tik apie elektros, bet ir apie šilumos energetiką, todėl gali dirbti bet kuriame elektros energetikos ar kituose ūkio sektoriuose, nes įmonėms dažniausiai reikia universalių specialistų, o tai žymiai praplečia jų galimybes įsidarbinti.

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse
Karjeros galimybės Absolventai gali dirbti AB "Lietuvos energija" ir nacionalinio tinklo padaliniuose, elektros įrenginių montavimo organizacijose, stambiose pramonės įmonėse, kurti savo verslą, t.y. visur, kur susiduriama su elektros gamyba, perdavimu ir skirstymu. Giminiškos profesijos: elektros ir automatikos įrenginių inžinierius, automatinio valdymo inžinierius.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

 

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS

DOKUMENTAI