Elektros energetika - 6531EX005

PROGRAMOS FACEBOOK PROFILIS 

Išsamiai apie studijų programą

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3325_2017&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslas - parengti elektros energetikos objektų projektavimo specifiką išmanančius ir potencialias realizavimo galimybes suvokiančius specialistus, gebančius profesionaliai organizuoti elektros įrenginių montavimo ir priežiūros darbus, gebančius organizuoti elektros energetikos sektoriaus įmonės (padalinio) veiklą.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Programa orientuota į praktinę veiklą, jos turinys pagrįstas realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais.

Studijos realizuojamos koncentruotai ir intensyviai, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose.

Dėstytojai – savo srities specialistai; kiekvieną dalyką veda dėstytojai, turintys specifinių tam tikros srities žinių.

Suteikiama galimybė pasirinkti vieną iš trijų specializacijų:elektros tinklai ir sistemos, įmonių vidaus tinklai arba transporto elektros sistemos.

Suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties pagal Erasmus+ programą.

Studijų programoje „Elektros energetika“studijuojami šie dalykai: 

1 kursas

I semestras

II semestras

Užsienio kalba 1

Matematika 1

Fizika

Mechanika

Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai

Bendroji energetika

Pažintinė profesinės veiklos praktika

Užsienio kalba 2

Matematika 2

Informacinės technologijos

Elektrotechnika

Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba

Elektrotechnika

Elektros matavimai

Automatikos pagrindai

2 kursas

III semestras

IV semestras

Filosofija arba Sociologija (galima pasirinkti)

Elektrinės ir pastotės I

Elektros mašinos, pavaros ir transformatoriai

Jutikliai, valdikliai ir vykdymo įtaisai

Aplinkos ir žmonių sauga

Elektros darbų praktika

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Elektrinės ir pastotės II

Skirstomieji, perdavimo ir kontaktiniai tinklai

Elektros įrenginių diagnostika

Semestrinis darbas

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Profesinė praktika

3 kursas

V semestras

VI semestras

Teisė

Specializacijos dalykas

Specializacijos dalykas

Specializacijos dalykas

Laisvai pasirenkamas dalykas (galima pasirinkti)

Technologinė praktika

Baigiamasis darbas 1

Verslo etika arba Profesinis komunikavimas (galima pasirinkti)

Verslo ekonomika ir vadyba

Projektų valdymas

Verslo ekonomika ir vadyba

Transporto ryšiai ir telematika arba Elektros įrenginių montavimas

Specializacijos dalykas

Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas 2

Studijų programos specializacijos: 

Elektros tinklai ir sistemos

 • Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas
 • Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai
 • Aukštų įtampų technika
 • Elektros tinklų projektavimas 

Įmonių vidaus tinklai

 • Įmonių elektros įrenginiai
 • Įmonių elektros ir kompiuteriniai tinklai
 • Vidaus tinklo elektros įrenginių eksploatacija
 • Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas 

Transporto elektros sistemos

 • Transporto elektros įrenginiai ir grandinės
 • Elektros transporto galios elektronika
 • Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara
 • Elektromobilių krovimo stotelės

Kviestiniai lektoriai

Nuotraukos 11

Giedrius Žukauskas

Direktoriaus pavaduotojas, darbų vadovas
UAB Elektromontuotojas

 

Patirtis pastočių ir elektros tinklų projektavimo, eksploatacijos srityje. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas. Elektros tinklų projektavimas.                                                                                                             

Nuotraukos 08

Artūras Merkys

Gamybos vadovas
UAB Elmova

 

Patirtis elektros pastočių projektavimo bei montavimo srityje. Elektros įrenginių montavimas. Skirstomieji ir perdavimo tinklai.                                             

Nuotraukos 05

Karolis Slušnys

Darbų vadovas

MB Elenda 

 

Patirtis elektros įrenginių instaliacijos srityje. Elektros įrenginių montavimas.  Elektros  darbų              praktika.                                                                                   

Nuotraukos 12

Giedrius Petrėtis

Laboratorijos vadovas

UAB TETAS

 

Patirtis elektros įrenginių diagnostikos srityje. Elektros įrenginių diagnostika.                                                

                                                                                              

Tarptautinės galimybės Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Karjeros galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriais elektros energijos perdavimo, skirstymo ir aptarnavimo įmonėse, projektų ir padalinių vadovais perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų įmonėse, elektros įrenginių montavimo organizacijose ir pramonės įmonėse, kurti savo verslą.
Studijų tęstinumo galimybės Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigiamasis vertinimas

Baigiamasis darbas

EKSPERTŲ VERTINIMO IŠVADOS